Αρχική Άλλες ειδήσεις Ελλάδα Airbnb: Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις εάν δεν οριστικοποιήσετε τα στοιχεία έως...

Airbnb: Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις εάν δεν οριστικοποιήσετε τα στοιχεία έως τις 28 Φεβρουαρίου

Τις επιπτώσεις που θα έχουν οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιων μισθώσεων, σε περίπτωση που δεν καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στο Μητρώο, έως τις 28 Φεβρουαρίου, επισημαίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε ενημερωτικό της σημείωμα.

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι η 28η Φεβρουαρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την οριστικοποίηση των στοιχείων καταχώρησης στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

Εάν οι διαχειριστές ακινήτων δεν οριστικοποιήσουν τα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει ήδη στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», τότε αυτά θα θεωρηθούν οριστικά. Επιπλέον, εάν δεν προσδιορίσουν το ποσοστό διανομής του εισοδήματος στο 100%, το ποσοστό που υπολείπεται θα φορολογηθεί στο όνομά τους…

Η επιστολή της ΑΑΔΕ έχει ως εξής:

«Ενημερωτικό σημείωμα για Διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιων μισθώσεων

Αποδέκτης: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Username: XXXXXXXX.

Αγαπητέ/ή κύριε/α,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 28/02/2019 λήγει η προθεσμία οριστικοποίησης των στοιχείων που έχετε καταχωρήσει στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

Η διαδικασία της οριστικοποίησης έχει ως σκοπό τον επιμερισμό του φορολογητέου εισοδήματος που αποκτήθηκε από το σύνολο των Βραχυχρόνιων Δηλώσεων Διαμονής,  φορολογικού έτους 2018, στους δικαιούχους εισοδήματος.

Μέχρι την οριστικοποίηση των στοιχείων έχετε την δυνατότητα να διορθώσετε/ τροποποιήσετε τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» (όπως δικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά δικαιούχων εισοδήματος κλπ).

Στην περίπτωση αγνώστων ιδιοκτητών ακολουθείστε την διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στην Ερώτηση/ Απάντηση 30 του κειμένου «Συχνές Ερωτήσεις / απαντήσεις για βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών»

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι εάν δεν προβείτε σε οριστικοποίηση, τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» θα θεωρηθούν οριστικά. Ειδικότερα εάν δεν προσδιορίσετε το ποσοστό διανομής του εισοδήματος στο 100%, το ποσοστό που υπολείπεται θα φορολογηθεί στο όνομά σας.

Παρακαλούμε αγνοήστε το παρόν μήνυμα εάν έχετε ήδη ολοκληρώσει την διαδικασία οριστικοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτου μέσω ψηφιακών πλατφορμών.»