Αρχική Άλλες ειδήσεις Ελλάδα Vouliwatch: Η Βουλή στα δάχτυλά σας

Vouliwatch: Η Βουλή στα δάχτυλά σας

Το Vouliwatch είναι μία ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία ανοιχτής διακυβέρνησης, ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και προώθησης της δημοκρατικής συμμετοχής με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας.

Μέσω της ιστοσελίδας vouliwatch.gr οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν και να αξιολογούν το νομοθετικό και κοινοβουλευτικό έργο, με εύληπτο και απλοποιημένο τρόπο.

Έχουν, κυρίως, τη δυνατότητα να απευθύνουν δημοσίως ερωτήσεις στις/στους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές και εκείνες/οι με τη σειρά τους να απαντούν και να προβάλλουν το έργο τους.

Επίσης, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για θέματα ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως η ανοιχτή διακυβέρνηση, το δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφορία και τρόπους καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης της διαφάνειας.

Στόχος του Vouliwatch  είναι να φέρει την δημοκρατική συμμετοχή και την έννοια του ενεργού πολίτη στην ψηφιακή εποχή. Ενημερωνόμαστε, αναζητούμε δουλειά, κάνουμε φίλους και καταναλώνουμε online όλο και περισσότερο. Η δημοκρατία και η λογοδοσία γιατί να μένουν πίσω;

Το Vouliwatch ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2014 ως πολιτικά ανεξάρτητη, αυτοχρηματοδοτούμενη αστική μη κερδοσκοπική εταιρία.

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως μία από τις ηγετικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα σε θέματα διαφάνειας, ανοιχτής διακυβέρνησης και δικαιώματος πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία, με την ανάπτυξη σχετικών εκστρατειών ενημέρωσης και πολιτικής πίεσης.

Ειδικότερα, το Vouliwatch είναι επίσημο μέλος της Συμμαχίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (με ενεργό συμβουλευτικό ρόλο στην κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση 2016-2018), της Συμμαχίας των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της Διαφθοράς (UNCAC) και ενός άτυπου δικτύου Ευρωπαϊκών Οργανισμών που μάχονται για το δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία.

Έχει, επίσης, ιδρύσει το πρώτο Διεθνές Parliamentwatch Network με αντίστοιχες πρωτοβουλίες από όλο τον κόσμο.

Θέστε μια ερώτηση στον Βουλευτή Λευκάδας κ. Αθανάσιο Καββαδά μέσω του Vouliwatch!