Αρχική Άλλες ειδήσεις Ελλάδα Υπ. Παιδείας: Δεν θα ισχύσουν φέτος οι απουσίες λόγω γρίπης

Υπ. Παιδείας: Δεν θα ισχύσουν φέτος οι απουσίες λόγω γρίπης

Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε σχετική εγκύκλιο με την οποία ενημερώνει τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις σχολικές μονάδες όλης της χώρας, ότι οι απουσίες των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους.

Προϋπόθεση αποτελεί οι κηδεμόνες των μαθητών ή και οι ίδιοι, εάν είναι ενήλικοι, να προσκομίσουν στη σχολική μονάδα πρόσφατη βεβαίωση/γνωμάτευση δημοσίου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, στην οποία να αναγράφεται ο λόγος και η επιβεβλημένη διάρκεια απουσίας από το σχολείο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, η εγκύκλιος θα έχει ισχύ για το τρέχον σχολικό έτος.