Αρχική Μόνιμες Στήλες Κατά Μάρκον Ανακύκλωση ορυκτέλαιων και λιπαντικών

Ανακύκλωση ορυκτέλαιων και λιπαντικών

lipa_1

Γράφει και επιλέγει ο Μάρκος Νικητάκης.

Απόβλητα Ορυκτελαίων

Τι είναι

Όλα τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων που προέρχονται από τα μέσα μεταφορών, τη βιομηχανία και άλλους τομείς. Στην Ελλάδα διακινούνται ετησίως 140.000 ΜΤ, από τις οποίες μπορούν να συλλεχθούν 85.000 ΜΤ δηλαδή περίπου το 60% του συνόλου.

Ορυκτέλαια και Περιβάλλον

Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων περιλαμβάνονται στη Ευρωπαϊκή Λίστα Επικίνδυνων Αποβλήτων (ομάδα 13000). Χαρακτηρίζονται επικίνδυνα εξαιτίας των συστατικών τους, μερικά από τα οποία είναι πτητικές ενώσεις, άζωτο, θείο, χλώριο, μόλυβδος, ασβέστιο, ψευδάργυρος, κάδμιο, νικέλιο, βάριο, μαγνήσιο, σίδηρος, φώσφορος και χαλκός. Τα χημικά στοιχεία και οι ενώσεις που περιέχονται είναι επικίνδυνα (καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα κ. λ. π.) και βρίσκονται μέσα στα ορυκτέλαια είτε ως πρόσθετα είτε λόγω της χρήσης και του τρόπου συλλογής. Η πιθανή διαφυγή τους στο περιβάλλον θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον άλλα και στην υγεία του ανθρώπου.

Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων

  • Αναγεννώνται (ανακυκλώνονται) σε ειδικές εγκαταστάσεις παράγοντας νέο ορυκτέλαιο, που είναι ίδιας ποιότητας με το «παρθένο»,  συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος
  • Χρησιμοποιούνται ως καύσιμα σε βιοτεχνίες, σπίτια, θερμοκήπια παράνομα, αποτελώντας σοβαρό κίνδυνο και για την υγεία και για το περιβάλλον.

Εναλλακτική Διαχείριση Ορυκτελαίων

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 82/2004 «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ – Καθορισμός μέτρων και όρων για την διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β’40) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων» σε εφαρμογή του νόμου 2939/2001, της ΚΥΑ19396/1997 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων» μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 πρέπει να συλλέγεται το 70% του βάρους όλων των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και το 80% αυτών να αναγεννάται. Το ΠΔ απαγορεύει την απόρριψη αποβλήτων λιπαντικών ελαίων στα επιφανειακά και υπόγεια νερά, στα χωρικά θαλάσσια νερά, στα νερά των αποχετευτικών συστημάτων και στο έδαφος. Επίσης, απαγορεύει την επεξεργασία τους που προκαλεί ρύπανση της ατμόσφαιρας,  η οποία έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των οριακών τιμών εκπομπών που καθορίζονται από ειδικές διατάξεις.

Αξιοποίηση και ανακύκλωση

Στα απόβλητα ορυκτελαίων που συλλέγονται νόμιμα γίνεται αναγέννηση. Η αναγέννηση είναι μια διαδικασία που απομακρύνει ή μειώνει τα επικίνδυνα στοιχεία με αποτέλεσμα τα αναγεννημένα ορυκτέλαια να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά σαν να είναι παρθένα ορυκτέλαια. Με αυτή τη διαδικασία παράγεται ένα προϊόν που είναι ιδίας ποιότητας με τα πρωτογενή, ενώ προστατεύεται το περιβάλλον και επιτυγχάνεται εξοικονόμηση πρώτων υλών.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Να επιλέγουμε να αλλάζουμε λάδια οχημάτων κάθε είδους σε συνεργεία που συνεργάζονται με αδειοδοτημένους φορείς παραλαβής ορυκτελαίων,  οι οποίοι στη συνέχεια τα παραδίδουν για αναγέννηση. Σε περίπτωση που κάποιός αλλάζει λάδια μόνος του να τα μεταφέρει σε σημεία που έχουν πιστοποιητικό εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με τις συσκευασίες των ορυκτελαίων.