Αρχική Άλλες ειδήσεις Περιφέρεια Έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο την Τετάρτη 9 Μαΐου

Έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο την Τετάρτη 9 Μαΐου

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167-169 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 4071/11-4-2012, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9  Μαΐου 2018 και ώρα 14:30 με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών  Ενοτήτων ως  εξής:

ΚΕΡΚΥΡΑ: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού).
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ:  Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου,
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο  – 21ης Μαΐου
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο – Αντ. Τζεβελέκη

προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1o: Σχέδιο Νόμου ‘’ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ’’.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 2o: Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εννέα (9)εγκατεστημένων ραδιοεντοπιστών (Radar) και ειδικότερα για το radar Εγκλουβής Δήμου Λευκάδας ΠΕ Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς.

ΘΕΜΑ 3o: 2η Τροποποίηση – Συμπλήρωση Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Λευκάδας) έτους 2018.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  στον τομέα Οικονομικών & Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης

Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων Χρήστος Μωραΐτης