Αρχική Ειδήσεις Ανακοινώσεις Την εκτέλεση της επισκευής του λιμένος του Σπαρτοχωρίου υπέγραψε ο Περιφερειάρχης

Την εκτέλεση της επισκευής του λιμένος του Σπαρτοχωρίου υπέγραψε ο Περιφερειάρχης

Τη σύμβαση,  για την εκτέλεση του υποέργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 29.760 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, με την ανάδοχο εταιρεία του έργου, που εκπροσωπείται από τον κ. Γουρζή Σπυρίδωνα.

Η παρούσα σύμβαση, που   χρηματοδοτείται από πιστώσεις του 2018 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου και της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,  νόμιμους φόρους, τέλη εισφορές κτλ., εκτελείται μετά από τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού, που έλαβε χώρα στις 17-04-2018,  με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 117  του Ν4412/2016 , κατά την οποία προσήλθαν πέντε εργοληπτικές επιχειρήσεις, από τις οποίες μία απορρίφθηκε, με ποσοστό έκπτωσης  να κυμαίνεται από 2 έως 32%.

Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε δύο μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας συμβάσεως.