Αρχική Ειδήσεις Ανακοινώσεις Εκλογές του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λευκάδας “ΤΑΟΛ”

Εκλογές του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λευκάδας “ΤΑΟΛ”

taol

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ “ΤΑΟΛ”

Κύριοι,

Μετά την υπ΄ αρ.  απόφαση 108/16-5-2018 του Δ.Σ. του Α.Ο.Ε.Σ. Λευκάδας “ΤΑΟΛ”, καλούμε τα μέλη του Συν/σμού μας σε εκλογική Γενική Συνέλευση στις 24-6-2018, ημέρα Κυριακή  και ώρα 9.00 π.μ στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λευκάδας (πάνω από τα γραφεία του ΤΑΟΛ) με θέμα :

«Διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή:

1)  Διοικητικού  Συμβουλίου του Συν/σμού

2)  Εποπτικού Συμβουλίου του Συν/σμού και

3)  Αντιπροσώπου στη ΚΕΟΣΟΕ».

Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν σύμφωνα με τον Ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συν/σμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις».

Τα μέλη θα φέρουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα και το ΑΦΜ τους  για να μην προκύψουν θέματα αναγνώρισής των από την Εφορευτική Επιτροπή.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 1-7-2018, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με το ίδιο θέμα, χωρίς νέα πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες τα μέλη να απευθύνονται στα γραφεία του Συν/σμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2645022319.

ΜΕ ΤΙΜΗ

Α.Ο.Ε.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

“ΤΑΟΛ”

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ