Αρχική Ειδήσεις Ανακοινώσεις Ανακοίνωση της Εκλογικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Λευκάδας

Ανακοίνωση της Εκλογικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Λευκάδας

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λευκάδας κάνει γνωστό ότι σύμφωνα με την Αριθ. Πρωτ: 93941-01/09/2017 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε τμήματος ορίζεται ως κατωτέρω: α) Εμπορικό Τμήμα: 7 (επτά) έδρες, β) Τμήμα Υπηρεσιών: 6 (έξι) έδρες, γ) Τμήμα Μεταποιητικό: 4 (τέσσερις) έδρες, δ) Τμήμα Τουριστικό: 4 (τέσσερις) έδρες.

Η Εκλογική Επιτροπή

του Επιμελητηρίου Λευκάδας