Αρχική Ειδήσεις Ανακοινώσεις Απόφαση του Λιμενάρχη Λευκάδας για την αγκυροβολία Ε/Γ -Τ/Ρ σκαφών στον όρμο...

Απόφαση του Λιμενάρχη Λευκάδας για την αγκυροβολία Ε/Γ -Τ/Ρ σκαφών στον όρμο “Αγίου Νικήτα” και παραλία “Μύλος”.

agios-nikitas-lefkada

Ο Λιμενάρχης Λευκάδας, έχοντας, υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 136, 141 και 157 του Κ.Δ.Ν.Δ. (ΦΕΚ 261/Α’/1973).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 9-12, 14, 295 και 296 του Γ.Κ.Λ. Λευκάδας (ΦΕΚ 459/Β’/1978).

3. Τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Β’/14-04-2014).

4. Την ανάγκη τήρησης όλων των κανόνων ασφαλείας πλοίων – επιβατών και λουόμενων και προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Λευκάδας.

5. Το γεγονός ότι η παραλία “ΜΥΛΟΣ” είναι δύσκολα προσβάσιμη από την στεριά και κατά την θερινή περίοδο Ε/Γ -Τ/Ρ σκάφος μεταφέρει και αποβιβάζει στην ακτή με- γάλο αριθμό επισκεπτών προερχόμενο από τον όρμο του “Αγίου Νικήτα” στον οποίο συρρέει πλήθος λουομένων.

6. Την αρ. πρωτ. 2131.13/1412/2017 απόφαση Λιμενάρχη Λευκάδας (ΦΕΚ 1885/Β’/31-05-2017).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

1. Οριοθετείται θαλάσσιος διάδρομος πλάτους πέντε (05) και μήκους είκοσι πέντε (25) μέτρων με ευδιάκριτους σημαντήρες κίτρινου χρώματος στο κέντρο του όρμου – παραλίας του “Αγίου Νικήτα” έναντι της προβολής του κεντρικού πεζοδρόμου.

2. Στην νότια πλευρά της παραλίας “ΜΥΛΟΣ”, όπου η προσέλευση των λουομένων δεν είναι συχνή, προσδιορίζεται σημείο προσέγγισης Ε/Γ-Τ/Ρ σκαφών και αποε- πιβίβασης επιβατών με ασφάλεια από και προς αυτά με συντεταγμένες 38°47’06,66″ Β και 20°36’24,81″ Ε.

3. Ο υπόλοιπος χώρος στις δύο παραλίες είναι διαθέσιμος για τους λουόμενους και απαγορεύεται η προσέγγιση πλοίων – σκαφών σύμφωνα με διαλαμβανόμενα σε αριθ. (06) σχετικό.

4. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών [συμπεριλαμβανομένων φαινομένων ρεστίας (σουέλ)] απαγορεύεται η επιβίβαση στην παραλία “Αγίου Νικήτα” περιηγητών – κολυμβητών προς αποφυγή ατυχήματος.

5. Κατά την διαδικασία των κινήσεων κατάπλου – απόπλου επιβάλλεται συνεχής και αυξημένη προσοχή των κυβερνητών και οπτική – ακουστική επιτήρηση του θαλασσίου χώρου. Επιπλέον, επιβάλλεται η τήρηση ασφαλούς ταχύτητας και απόστασης από τους λουόμενους και εφαρμογή όλων των κανόνων χειρισμού και πλεύσεως που προβλέπει ο Δ.Κ.Α.Σ.

6. Οι παραβάτες της απόφασης αυτής ανεξάρτητα από τις ποινικές και αστικές ευθύνες που συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λευκάδα, 18 Ιουλίου 2017
Ο Λιμενάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΡΥΖΑΣ