Αρχική Ειδήσεις Ανακοινώσεις Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα

dimotiko symvoylio522

Πρόσκληση από τον Δήμο Λευκάδας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                                                       Λευκάδα 27 Δεκεμβρίου 2013

                                                                                                        Αριθμ. Πρωτ. 36712

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 33ης/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 παράγραφος 5 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 30-12-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου μας με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης στο έργο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση» με Αριθμ. Πρόσκλησης 59/24-12-2013 στο «Ε.Φ.Δ. ΕΕΤΑΑ» και συγκεκριμένα τη δράση Νο 3 «Οδηγό Πόλης», συνολικού προϋπολογισμού 21.961.750,00 ευρώ για τους 325 Δήμους της Χώρας, στα πλαίσια της τουριστικής προβολής του Δήμου, και ορισμός υπεύθυνου Πράξης.

Εισηγήτρια: Φραγκούλη Αμαλία, Πρ/νη Τμ. Πρ/σμου, Οργάνωσης και Πληροφορικής

ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγητές: 1. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, Αντιδήμαρχος

2. Σκλαβενίτης Δημ., υπάλληλος ΝΠΔΔ

ΘΕΜΑ 3ο : Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγητές: 1 Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, Αντιδήμαρχος

2.Σκλαβενίτης Δημ., υπάλληλος ΝΠΔΔ

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγητές: 1. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, Αντιδήμαρχος

2.Σκλαβενίτης Δημ., υπάλληλος ΝΠΔΔ

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση των απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2012 του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας.

(σχετ. Η αριθμ. 48/19-12-2013 απόφαση Δ.Σ.)

Εισηγητής: Γαζής Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας.

(σχετ. Η αριθμ. 49/19-12-2013 απόφαση Δ.Σ.)

Εισηγητής: Γαζής Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αποδοχής ποσού 495.000,00 ευρώ σύμφωνα με την αριθμ. 71662/26690/20-12-2013 απόφαση Π.Ι.Ν. Και την αριθμ. 55048/ΔΕ-6345/10-12-2013 απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αναμόρφωση πρ/σμού οικ. Έτους 2013 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητές: 1. Σώλος Φώτιος, Αντιδήμαρχος

Γιαννούτσος Πέτρος, Αντιδήμαρχος.

Η συνεδρίαση ανά θέμα κρίνεται κατεπείγουσα επειδή:

α) για το πρώτο θέμα έχει εκδοθεί η πρόσκληση της δράσης που πρέπει να προηγείται της απόφασης η δε έγκριση υποβολής πρότασης και ολοκλήρωσης του έργου θα δώσει τη δυνατότητα για υποβολή και έγκριση και δεύτερης πρότασης.

β) για το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα επειδή έχει λήξει το οικονομικό έτος

γ) τα υπ’ αριθμ. 5ο και 6ο θέματα επειδή έχει λήξει το οικονομικό έτος.

δ) για το 7ο θέμα επειδή πρέπει να γίνει άμεσα η αποδοχή του ποσού.

Κοινοποίηση:

1. κ. Βουλευτή Λευκάδας                                                             Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. κ. Αντιπεριφερειάρχη

3. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο

4. Πολιτικά Κόμματα                                                                 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

5. Μ.Μ.Ε.

6. Σύλλογο Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Λευκάδας

7. Δημοτικές Κοινότητες – Ενότητες:

– Λευκάδας

– Νυδριού

– Καλάμου

– Καστού

– Ελλομένου

– Απολλωνίων

– Σφακιωτών

– Καρυάς

Προέδρους και εκπροσώπους

Τοπικών Κοινοτήτων

(με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

για την ενημέρωσή τους)