Αρχική Ειδήσεις Ανακοινώσεις Ενημέρωση από τον Δήμο Λευκάδας σχετικά με τις αλλαγές του Κώδικα Οδικής...

Ενημέρωση από τον Δήμο Λευκάδας σχετικά με τις αλλαγές του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Ανακοινώνεται ότι από τις 31 Μαρτίου του 2018 έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) (Ν. 4530/18 ΦΕΚ 59 Α/30-03-2018 Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κώδικα (παρ. 5, άρθ. 28) και έως την έκδοση των απαιτούμενων ΚΥΑ, όλα τα διοικητικά πρόστιμα (αρμοδιότητας Δημοτικής Αστυνομίας) μειώνονται κατά το ήμισυ. Επιπρόσθετα, καταργείται το δικαίωμα έκπτωσης του προστίμου κατά το ήμισυ, σε περίπτωση καταβολής του απαιτούμενου χρηματικού ποσού εντός 10ημέρου (παρ. 7, άρθ. 28).

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ