Αρχική Ειδήσεις Ανακοινώσεις Κατασκηνώσεις Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Κατασκηνώσεις Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Λειτουργία Παιδικών Εξοχών της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων

ΘΕΜΑ : «Λειτουργία Παιδικών Εξοχών της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων »

Με κοινή απόφαση των Υπουργών, Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης –Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανατέθηκε η Οργάνωση και Λειτουργία Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΣΥΛΑΣ ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».

Με απόφαση του Περιφερειάρχη συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο των Παιδικών εξοχών.

Οι Παιδικές Εξοχές θα λειτουργήσουν όπως παρακάτω :

Α΄ Κατασκηνωτική Περίοδο από 22-07-2011 έως 05-08-2011

Β΄ Κατασκηνωτική Περίοδο από 09-08-2011 έως 23-08-2011.

Στην Α΄ κατασκηνωτική περίοδο θα φιλοξενηθούν εξήντα (60) Άτομα ΑΜΕΑ από όλη την Ελλάδα και στη Β΄ κατασκηνωτική περίοδο παιδιά ηλικίας 6-16 ετών.

Για τη φιλοξενία των ΑΜΕΑ στην Α΄ Κατασκηνωτική περίοδο, υπεύθυνη είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με Α.)

Για τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν στη Β΄Κατασκηνωτική Περίοδο, οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας-Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας –Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών –Σπ. Σαμάρα 13, 4ος όροφος (κτίριο πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Λειτουργία των Παιδικών Εξοχών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο των Παιδικών Εξοχών και στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .

Το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Κλουδάς Δημήτριος, Πρόεδρος

2. Παυλοπούλου Κυριακή, Αντιπρόεδρος

3. Καρδαμίτσης Αλέξανδρος, Μέλος