Αρχική Ειδήσεις Ανακοινώσεις Λειτουργία Νοσοκομείου Λευκάδας

Λειτουργία Νοσοκομείου Λευκάδας

http://64.19.142.12/www.mylefkada.gr/2012/April/nosokomeio.jpg

Ανακοίνωση της Δημοτικής Κίνησης Όλοι για την Λευκάδα.

 

Λευκάδα, 31 Μαΐου 2012
Προς :
κα Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Κοινοποίηση: κ. Δήμαρχο

 

 

Α Ι Τ Η Σ Η

 

Θέμα: «Λειτουργία Νοσοκομείου Λευκάδας»

Όλοι γνωρίζουν πλέον την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Νοσοκομείο Λευκάδας (όπως και τα υπόλοιπα Νοσοκομεία της χώρας), εξ αιτίας της έλλειψης χρηματοδότησης.

Είναι πολύ πιθανόν να οδηγηθεί σε ουσιαστική αναστολή της λειτουργίας του, αν δεν γίνει γρήγορα κάτι. Οι συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης είναι προφανές ότι θα είναι οδυνηρές για το νομό μας, αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2012, θέσαμε θέμα να γίνει συζήτηση για το πρόβλημα, κάτι που δεν έγινε δεκτό.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε, όπως θέσετε κατεπειγόντως για συζήτηση το θέμα, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για τη Δημοτική Κίνηση

«ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ»

Οι δημοτικοί σύμβουλοι
Δρακονταειδής Κων/νος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μπραντζουκάκης Νίκος
Νικητάκης Μάρκος