Αρχική Ειδήσεις Ανακοινώσεις Προκήρυξη για τη συγγραφή μελέτης για την Ιστορία της Λευκάδος

Προκήρυξη για τη συγγραφή μελέτης για την Ιστορία της Λευκάδος

Ο Σύλλογος Καλλιγωνίου Λευκάδος καλεί για την υποβολή επιστημονικών μελετών σχετικές με την Ιστορία της Λευκάδος με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2019. Για την συλλογή, την αποστολή των άρθρων στους επιστημονικούς συνεργάτες και την επιμέλεια της ηλεκτρονικής και έντυπης έκδοσης του περιοδικού ορίζεται υπεύθυνος επιστημονικός επιμελητής ο Δρ. π. Ηλίας Καραλής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες στα ελληνικά ή στα αγγλικά που να εμπίπτουν στα πεδία Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Φιλολογίας σχετικά με την Λευκάδα. Η κατάθεση θα γίνεται ηλεκτρονικά στο e-mail  hkaralis@past.auth.gr σε δύο αρχεία Word.

Στο πρώτο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του συγγραφέως και ένα σύντομο βιογραφικό, ενώ στο δεύτερο αρχείο θα απουσιάζουν τα στοιχεία του συγγραφέα καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο που θα προσιδιάζει και θα φανερώνει τον συγγραφέα.

Κατόπιν, το δεύτερο αρχείο θα αποστέλλεται από τον επιστημονικό επιμελητή ανώνυμα σε κριτές, οι οποίοι θα αποφασίζουν για την έκδοση  ή μη του άρθρου καθώς και τις πιθανές διορθώσεις που θα οφείλει ο συγγραφέας να πραγματοποιήσει.

Τρόπος συγγραφής-βιβλιογραφικών αναφορών-βιβλιογραφίας

Το κείμενο θα γράφεται με γραμματοσειρά  Palatino Linotype μεγέθους 12, με πλήρη στοίχιση σε μονό διάστιχο. Το κείμενο που δεν θα ξεπερνά τους 18.000 χαρακτήρες θα το συνοδεύει αγγλική και ελληνική περίληψη (έως 600 χαρακτήρων).  Στο τέλος του άρθρου θα παρατίθεται η βιβλιογραφία και έπειτα τα σχέδια και οι φωτογραφίες.

Οι παραπομπές θα μορφοποιούνται ως εξής: Ροντογιάννης 1974, σ. 75.

Και στη βιβλιογραφία ως εξής: Ροντογιάννης Π., 1974, Η Χριστιανική τέχνη στη Λευκάδα, Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών 3, Αθήνα

Οι μελέτες που θα κριθούν προς έκδοση θα απαρτίσουν υλικό  για το νέο ετήσιο επιστημονικό περιοδικό  Λευκαδικά Ανάλεκτα που θα εκδοθεί υπό τη φροντίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλλιγωνίου Λευκάδος.