Αρχική Ειδήσεις Ανακοινώσεις Προκήρυξη μίσθωσης ακινήτου στην Λευκάδα από τον ΕΦΚΑ

Προκήρυξη μίσθωσης ακινήτου στην Λευκάδα από τον ΕΦΚΑ

Ο ΕΦΚΑ προκηρύσσει νέο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την μίσθωση κτιρίου
στη Λευκάδα, για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Τοπικής Διεύθυνσης Λευκάδας του
ΕΦΚΑ, συνολικής επιφάνειας χώρων 780 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%), εκ των
οποίων: τα 580 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%) προορίζονται για χώρους κύριας
χρήσης ενώ τα 200 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%) για χρήση αρχείων (μπορούν να
βρίσκονται και σε υπόγειο). Ανώτατο όριο αιτούμενου μηνιαίου μισθώματος για τους
χώρους κυρίας χρήσης ορίζεται το ποσό των 6,50 €/τ.μ. και για τους χώρους του
αρχείου το ποσό των 2,00 €/τ.μ.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18-10-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ, στα
γραφεία του Τοπικού Υποκαταστήματος μισθωτών Λευκάδας του ΕΦΚΑ, οδός
Πεφανερωμένης 2, Λευκάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Τοπικού
Υποκαταστήματος μισθωτών Λευκάδας του ΕΦΚΑ, οδός Πεφανερωμένης 2,
Λευκάδα και στο τηλέφωνο 26450-22325 από 08:00 μέχρι 14:00. Επίσης στο link:
http://www.efka.gov.gr/ banner διαγωνισμοί / Δ/νση Στέγασης και τεχνικών
υπηρεσιών / Μισθώσεις, όπου υπάρχει η πλήρης προκήρυξη μαζί με τα τεύχη
τεχνικών προδιαγραφών των κτιρίων του ΕΦΚΑ.

Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ