Αρχική Ειδήσεις Ανακοινώσεις 15ήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί του ρυμοτομικού σχεδίου Βασιλικής Πόντι

15ήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί του ρυμοτομικού σχεδίου Βασιλικής Πόντι

http://www.mylefkada.gr/http://www.mylefkada.gr/wp-content/uploads/2012/07/vasiliki_port.jpg

Ενημέρωση από τον Δήμο Λευκάδας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας καθώς και στο αντίστοιχο της Δ.Ε. Απολλωνίων έχουν αναρτηθεί οι πίνακες των επικείμενων της μελέτης «Πράξης Εφαρμογής πλην των ΟΤ 62, 63 ρυμοτομικού σχεδίου Βασιλικής Πόντι & διορθωτική πράξη εφαρμογής στα ΟΤ 25, 26, 31, 31Α, 32, 42, 43, 47, 47Α, 47Γ, 50, 51, 51Α, 54, 54Α, 72, 73, 73Α, 74, 75, 77, 78 στο Δ.Δ. Βασιλικής Δ.Ε. Απολλωνίων Δ. Λευκάδας» που έχει κυρωθεί με την υπ’ αριθ. 16/10 απόφαση Νομάρχη Λευκάδας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ Α. ΑΡΑΒΑΝΗΣ