Αρχική Ειδήσεις Ανακοινώσεις Βιβλιάρια Υγείας κυνηγόσκυλων

Βιβλιάρια Υγείας κυνηγόσκυλων

skulos-pointer-ferma

Ανακοίνωση του Κυνηγετικού Συλλόγου Λευκάδας.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

28-08-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

——————————————

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι οι κάτοχοι των κυνηγόσκυλων προσκομίζοντας την κυνηγετική τους άδεια για θεώρηση προσκομίζουν και το βιβλιάριο υγείας του σκύλου. Η Γραμματέας του συλλόγου βγάζοντας μια φωτοτυπία στη σελίδα που φαίνεται το αντιλυσσικό εμβόλιο επιβεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων με την υπογραφή του προέδρου του συλλόγου.

Για όσους συναδέλφους κυνηγούς δεν διαθέτουν σκυλιά ή δεν θέλουν να τα δηλώσουν για δικούς τους λόγους μπορούν να προσκομίζουν το βιβλιάριο θήρας για θεώρηση χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι κυνηγετικές άδειες θήρας που έχουν να θεωρηθούν πάνω από εφτά χρόνια δεν ανανεώνονται .

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ