Αρχική Ειδήσεις Ανακοινώσεις Αποφάσεις 37ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας

Αποφάσεις 37ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην τακτική συνεδρίαση της 28ης  Δεκεμβρίου 2017 συζήτησε και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Την αποδοχή πίστωσης ποσού 86.800,00 ευρώ από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης  που αφορά την ένταξη της μελέτης με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Μελέτη)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε. 2017).
  • Την αποδοχή πίστωσης ποσού 2.800.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης  που αφορά την ένταξη του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ – ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ (ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε. 2017).                                      

  • Την αποδοχή πίστωσης ποσού 600.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης  που αφορά την ένταξη του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ  Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε. 2017).

  • Την έγκριση μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ».                                  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ