Αρχική Ειδήσεις Ανακοινώσεις Δείτε τις αποφάσεις της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας

Δείτε τις αποφάσεις της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην τακτική συνεδρίαση της 12ης  Φεβρουαρίου 2018 συζήτησε και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Την αποδοχή εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Λευκάδας”, το οποίο εντάχθηκε στην ΣΑΕΠ 522 του ΠΔΕ Ιονίων Νήσων έτους 2018 προυπολογισμού 800.000 €

 

  • Την έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου που αφορά στην υδροδότηση του Δήμου Μεγανησίου.

  • Την αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους & Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» και αντικατάστασή του για το υπόλοιπο διάστημα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.                 

  • Την έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών  του Δήμου Λευκάδας 

  • Τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την καλοκαιρινή περίοδο 2018 λόγω των αυξημένων ακτοπλοϊκών δρομολογίων των ferry-boat στο λιμάνι της Δ.Κ. Νυδριού.

  • Την επέκταση του δικτύου Φωτισμού Οδών και Πλατειών (Φ.Ο.Π) στο Δήμο Λευκάδας.
  • Την έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 580.000,00 €.

  • Την έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου « ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.860.000,00 €.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ