Αρχική Top Stories Εγκρίθηκε η δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο Βλυχό Λευκάδας

Εγκρίθηκε η δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο Βλυχό Λευκάδας

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ενέκρινε την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία Καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θαλάσσια περιοχή Γενίου του όρμου Βλυχού Λευκάδος», με την προϋπόθεση να μην υπάρξει καμία περιβαλλοντική επιβάρυνση και αλλοίωση.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ότι ο χώρος στον οποίο θα εκτελεστούν τα έργα θα παραμείνει κοινόχρηστος και θα χρησιμοποιείται ελεύθερα από όλους τους πολίτες, ενώ τα έργα που θα γίνουν στον Αιγιαλό και στην Παραλία ανήκουν στο δημόσιο, το οποίο δεν υποχρεούται να καταβάλει καμία αποζημίωση. Επιπροσθέτως, απαγορεύεται η εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου έργου στην ιδία περιοχή χωρίς την έκδοση σχετικής αδείας από την αρμόδια Αρχή, ενώ η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από τους αρμοδίους φορείς, καθώς και με την απόφαση αυτή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκλησή της. Τέλος, η έγκριση εκτέλεσης του έργου δεν περιλαμβάνει κτιριακές υποδομές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Παράλληλα, θα ακολουθηθούν οι διατάξεις περί δημοσίων έργων ενώ δεν νοείται η νομιμοποίηση τυχόν υφισταμένων παράνομων έργων.

Πηγή: tornosnews.gr