Αρχική Ειδήσεις Επικαιρότητα Ο σύνδεσμος ύδρευσης τα «χώνει» στην ΔΕΗ

Ο σύνδεσμος ύδρευσης τα «χώνει» στην ΔΕΗ

Διαβάστε την ανακοίνωση του Συνδέσμου ύδρευσης Λευκάδας και Αιτωλ/νιας σχετικά με την ανακοίνωση της ΔΕΗ για την διακοπή του ρεύματος στα αντλιοστάσια της Λευκάδας.


Λευκάδα 12/03/2010

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                          
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ                                  
ΔΗΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ & ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

     

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     
                                                                                                                               

Σχετικά με Ανακοίνωση της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με την οποία από 8/3/2010 θα διακόπτεται επί 8 ώρες (09:00 – 17:00) και ανά 48 ώρες (Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή) η παροχή ρεύματος στο Αντλιοστάσιο Ύδρευσης του Ακτίου με αποτέλεσμα την προβληματική υδροδότηση του Δήμου της Λευκάδας και δύο Δήμων της Αιτωλ/νίας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω:

Με σχετική επιστολή του προς τη ΔΕΗ Α.Ε. ο Σύνδεσμος γνωστοποιούσε ότι το αργότερο μέχρι 20 Μαρτίου θα τακτοποιούσε τις οικονομικές υποχρεώσεις του αφού υπήρχε αντικειμενικό πρόβλημα εκταμίευσης από το Σύνδεσμο και καταβολής χρημάτων για το λόγο ότι οι Δήμοι μέλη του Συνδέσμου αλλά και ο Σύνδεσμος δεν είχαν ολοκληρώσει τις διαδικασίες ψήφισης και έγκρισης των προϋπολογισμών τους με αποτέλεσμα αντικειμενικά και έξω από τη θέλησή τους να μην μπορούν να εκταμιεύσουν χρήματα υπογράφοντας εντάλματα για τη ΔΕΗ Α.Ε..

Την Πέμπτη 4/3/2010 το Δ/κό Συμβούλιο του Συνδέσμου σε συνεδρίασή του ενέκρινε τον προϋπ/σμό του Συνδέσμου και την Παρασκευή 5/3/2010 τηλεφωνικά και με επιστολή ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι της ΔΕΗ ότι ένταλμα 80.000 € βρίσκεται στο Πρακτορείο της ΔΕΗ Α.Ε. Λευκάδας που θα μπορούσε να εισπραχθεί από τη ΔΕΗ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12/3/2010, δηλαδή σήμερα (πράγμα που έγινε) γιατί έπρεπε προηγουμένως ο προϋπ/σμός να θεωρηθεί από την Περιφερειακή Διοίκηση, όπως και έγινε.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου σε καθημερινές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους αρμόδιους της ΔΕΗ γνωστοποίησε τα παραπάνω και πρότεινε την διευθέτηση του χρέους προς τη ΔΕΗ Α.Ε. ως εξής:
Οφειλές προς τη ΔΕΗ όχι πραγματικές αλλά έναντι 238.000.791 € καταβολή 19/3/2010 80.000 €. Υπόλοιπο 158.000 € να καταβληθεί σε πέντε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις των 32.000 € ως εξής: 30/4, 30/6, 30/8, 30/10, 30/12.

Μέχρι στιγμής η ΔΕΗ Α.Ε. δεν δέχεται τον παραπάνω διακανονισμό και εμμένει στις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης του Αντλιοστασίου στο Άκτιο, στερώντας το νησί μας από κοινωνικό αγαθό, το νερό.

Ας μας γνωρίσει η ΔΕΗ Α.Ε. αν υπάρχει στο Νομό Λευκάδας μεγαλύτερος πελάτης από το Σύνδεσμο Ύδρευσης και γιατί, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας, εξακολουθεί να χρεώνει το Σύνδεσμο που είναι Μεγάλος Πελάτης με την τιμή που χρεώνει το ρεύμα στους μικρούς πελάτες και τα νοικοκυριά και θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να μας γνωρίσει αν έχει διακόψει την ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίου Ύδρευσης, της σπουδαιότητας του Αντλιοστασίου του Ακτίου, σε άλλους Συνδέσμους της περιοχής μας και  ποια είναι τα ποσά που τους οφείλουν φορείς, οργανισμοί, Υπουργεία, Βιομηχανίες στους οποίους δείχνει ανοχή και προχωρεί σε διακανονισμούς.  Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σύνδεσμος το έτος 2009 πλήρωσε στη ΔΕΗ Α.Ε. 591.000 €. Οι συμπολίτες μας ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους.

                                                            
                                        
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΕΤΣΗΣ