Αρχική Ειδήσεις Επικαιρότητα Συναυλία Τάξεων Κλαρινέτου-Τρομπέτας Μουσικού Σχολείου Λευκάδας

Συναυλία Τάξεων Κλαρινέτου-Τρομπέτας Μουσικού Σχολείου Λευκάδας

Την Τετάρτη 10 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η συναυλία των τάξεων Κλαρινέτου και Τρομπέτας των Καθηγητών Βασιλείου Κούρτη και Κωνσταντίνου Μπίτου του Μουσικού

Σχολείου Λευκάκας. Η συναυλία ήταν ιδιαίτερα επιτυχής χάρη στην επιτυχυμένη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η παρουσίαση του μουσικού συνόλου το οποίο, όπως ανέφερε ο Κος Β. Κούρτης θα αποτελέσει την επόμενη σχολική χρονιά ένα νέο μουσικό σύνολο του σχολείου.Να αναφέρουμε ότι ιδιαίτερη ήταν η προσέλευση του κοινού.


Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.