Αρχική Ειδήσεις Ανακοινώσεις Πρόσληψη 8 εποχικών υπαλλήλων στον Δήμο Λευκάδας

Πρόσληψη 8 εποχικών υπαλλήλων στον Δήμο Λευκάδας

equal-jobs

Εβδομαδιαία ενημέρωση θέσεων προσφοράς εργασίας από την Equal Society.

 

Πρόσληψη 8 εποχικών στο Δήμο Λευκάδας

Την πρόσληψη , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ ατόμων ανακοίνωσε ο δήμος Λευκάδας.

Πιο συγκεκριμένα, ο δήμος ζητάει 2 υδραυλικούς(101), 4 τεχνίτες οικοδομών(102) και 2 εργάτες αποχέτευσης(103) για 8μηνη εργασία. Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων οι μόνιμοι κάτοικοι Λευκάδας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους υποψηφίους είναι να διαθέτουν εμπειρία και άδεια άσκησης επαγγέλματος για τις θέσεις 101 και 102. Στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων, θα συνυπολογιστεί  ο χρόνος ανεργίας τους, η οικογενειακή τους κατάσταση (πολύτεκνοι, ανήλικα τέκνα, γονέας-τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας), ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών κι η εμπειρία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα, στο Δήμο Λευκάδας μέχρι την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά επικοινωνήστε με το Δήμο Λευκάδας (2645360570), ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του http://www.lefkada.gov.gr/

Δείτε συνολικά τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον πίνακα που ακολουθεί: