Αρχική Top Stories Υποψήφιοι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ στη Λευκάδα

Υποψήφιοι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ στη Λευκάδα

Μετά την ολοκλήρωση των εσωκομματικών διαδικασιών για την ανάδειξη των υποψηφίων

βουλευτών Λευκάδας για τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων:

Κωνσταντίνος Δρακονταειδής

Ζωή Ζέτα Κατωπόδη Ντελημάρη

Μαυρέτα Σταύρακα

Λευκάδα 13 Ιουνίου 2019

Ν. Ε. ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ