Αρχική Ειδήσεις Ανακοινώσεις Ζητείται Ιατρός και Φυσικοθεραπευτής για το ΚΗΦΗ Καρυάς

Ζητείται Ιατρός και Φυσικοθεραπευτής για το ΚΗΦΗ Καρυάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ανακοινώνεται ότι η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Λευκάδας προκειμένου καλύψει τις ανάγκες του προγράμματος <<Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων>> για την δομή Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ ΚΑΡΥΑΣ) προτίθεται να απασχολήσει δυο (2) εξωτερικούς συνεργάτες με τις εξής ειδικότητες:

Ιατρό (Παθολόγο ή Γενικής Ιατρικής)  

Φυσικοθεραπευτή  για 8 ώρες ανά εβδομάδα

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση με βιογραφικό και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Λευκάδας (κα Αγγέλου Όλγα)

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της έως 30 Ιουνίου 2019

Τόπος παροχής υπηρεσιών: Δημοτική ενότητα Καρυάς

Χρόνος παροχής υπηρεσιών: Γιατρός : 4 ώρες/ βδομάδα (ώρες λειτουργίας του κέντρου)

                                                      με αμοιβή 7.000€ μεικτά μέχρι λήξη σύμβασης

      Φυσικοθεραπευτής : 8 ώρες/ βδομάδα (ώρες λειτουργίας του κέντρου)

                                                      με αμοιβή 7.000€ μεικτά μέχρι λήξη σύμβασης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ

  1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής
  2. Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
  3. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας
  4. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής
  5. Προηγούμενη και βεβαιωμένη προϋπηρεσία
  6. Αντιγραφή των 2 όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

  1. Πτυχίο ή Δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ
  2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις

   νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος

  1. Προηγούμενη και βεβαιωμένη προϋπηρεσία
  2. Αντιγραφή των 2 όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2645 3 60517 (κα. Αγγέλου – ΔΕΠΟΚΑΛ)ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ
και για τις δυο θέσεις η δυνατότητα έκδοσης Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών από τον εξωτερικό συνεργάτη.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως 5 Μαρτίου 2018

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ