Αρχική Μόνιμες Στήλες Διατροφή & Υγεία Ειναι το βάρος μου φυσιολογικό;

Ειναι το βάρος μου φυσιολογικό;

carmen

Γράφει η Μαρία Φωτεινού.

Ο Δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ, body mass index (BMI), ή Quetelet index) είναι μία απλή ιατρική ένδειξη για τον υπολογισμό του βαθμού παχυσαρκίας ενός ατόμου. Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του σωματικού λίπους, το οποίο επηρεάζει αρνητικά την υγεία μας. Ο υπολογισμός του μπορεί να γίνει εύκολα από τον καθένα, σε αντίθεση με άλλες μεθόδους όπως η βιοαγωγιμότητα, ή η βύθιση σε νερό, ωστόσο μια σημαντική αδυναμία του είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, η φυσική κατάσταση, το φύλο και η εθνικότητα, οι οποίες επιδρούν σημαντικά στο ποσοστό σωματικού λίπους. Ακόμα προϋποθέτει ότι βάρος και λίπος μεταβάλλονται ανάλογα, δηλαδή όταν μειώνεται το ένα μειώνεται και το άλλο και αντίστροφα. Αυτό όμως δεν ισχύει πάντα, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου μεταβολές στο βάρος δεν ακολουθούνται από μεταβολές στο λίπος, όπως άτομα που αθλούνται ή έχουν αυξημένη μυϊκή μάζα, άτομα που λόγω ηλικίας ή παθήσεων έχουν χάσει μυϊκή μάζα ή άτομα στα οποία λείπει τμήμα του σώματος (κάποιο άκρο ή κάποιο όργανο του σώματος). Γι’ αυτούς τους λόγους χρειάζεται σωστή ερμηνεία του δείκτη από κάποιον ειδικό.

Εάν ωστόσο δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του ποσοστού λίπους από άλλες μεθόδους τότε χρησιμοποιείται ο ΔΜΣ σαν ποσοστό λίπους.

Για να βρούμε τον ΔΜΣ διαιρούμε το βάρος μας σε κιλά προς το ύψος μας σε μέτρα στο τετράγωνο:

• ΔΜΣ = βάρος (kg) / {ύψος(m) x ύψος(m)}

Για παράδειγμα, αν το βάρος σας είναι 68 κιλά και το ύψος 1.75 μέτρα τότε ο ΔΜΣ είναι 22.2 kg/m¬¬2.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ), για ενήλικες άνω των 20 ετών το BMI χωρίζεται στις εξής κατηγορίες:

• Ποσοστό λίπους μικρότερο από 18,5 δείχνει ότι το άτομο είναι ελλιποβαρές.

• Ποσοστό λίπους μεταξύ 18,5 και 24,9 δείχνει ότι το άτομο έχει φυσιολογικό βάρος.

• Ποσοστό λίπους μεταξύ 25 και 29,9 δείχνει ότι το άτομο είναι υπέρβαρο.

• Ποσοστό λίπους 30 και μεγαλύτερο δείχνει ότι το άτομο πάσχει από παχυσαρκία.

Ειδικά για τα παιδιά χρησιμοποιούνται ξεχωριστοί πίνακες που προέρχονται από στατιστικά στοιχεία για κάθε ομάδα ατόμων (σε διαφορετικές ηπείρους έχουμε διαφορετικούς πίνακες), ηλικία και φύλο.

Έτσι για τα κορίτσια το όρια του ΔΜΣ διαμορφώνονται ως εξής:

pinakas001

Ενώ για τα αγόρια:

pinakas002

maria foteinou