Αρχική Μόνιμες Στήλες Ενέργεια και Οικονομία Επεξήγηση του λογαριασμού της ΔΕΗ

Επεξήγηση του λογαριασμού της ΔΕΗ

logariasmos deiΆρθρο του Αρχιτέκτων Μηχανικού, Νίκου Κόμη.

‘Ολοι μας έχουμε έρθει σε δύσκολη θέση προσπαθώντας να κατανοήσουμε το τι ακριβώς πληρώνουμε για την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος μας, διαβάζοντας έναν λογαριασμό της ΔΕΗ. Είναι αλήθεια, ότι από μια πρώτη ματιά, φαίνεται δυσανάγνωστος, με πολλές πληροφορίες, πολλά νούμερα, περίεργες προσθαφαίρεσεις και αρκετά τέλη. Ωστόσο, όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα για την σωστή τιμολόγηση σας. Επεξηγώντας και αναλύοντας τα πεδία ενός λογαριασμού, θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω στην κατανόηση του.

Κάθε χρόνο, η ΔΕΗ μας αποστέλει 6 λογαριασμούς στην κατοικία μας (οι 3 είναι έναντι και οι 3 είναι εκκαθαριστικοί ). Οι εκκαθαριστικοί λογαριασμοί περιλαμβάνουν το σύνολο της αξίας της κατανάλωσης όλου του αντίστοιχου τετραμήνου, από την οποία αφαιρείται το ποσό που ήδη χρεώθηκε στον προηγούμενο έναντι λογαριασμό. Σε περίπτωση εμπορικής επιχείρησης, ενδέχεται η τιμολόγηση και η εκκαθάριση να είναι μηνιαία, οπότε θα έχουμε 12 εκκαθαριστικούς λογαριασμούς.

logariasmos_Page_1Στο πάνω και δεξιά μέρος του εκκαθαριστικού λογαριασμού, στην θέση 1, διακρίνεται το ονοματεπώνυμο σας, η διεύθυνση αποστολής του λογαριασμού, η διεύθυνση του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, η ημερομηνία της επόμενης καταμέτρησης, ο αριθμός παροχής του ακινήτου καθώς και το αντίστοιχο τιμολόγιο σύμφωνα με την σύμβαση που έχουμε υπογράψει με την ΔΕΗ. Στην περίπτωση μας, έχουμε Γ1Ν Οικιακό Τιμολόγιο, το οποίο είναι σύνηθες για τις περισσότερες κατοικίες, περιέχοντας και το «νυχτερινό» τιμολόγιο. Στα εμπορικά τιμολόγια εμφανίζεται το Γ21, Γ22, Γ23.

Στο αριστερό μέρος, στην θέση 2, φαίνεται η διεύθυνση του καταστήματος της ΔΕΗ στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το ακίνητο σας. Ακολουθούν κάποια χρήσιμα τηλέφωνα, ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής, το συνολικό ποσό πληρωμής και η λήξη της προθεσμίας πληρωμής. Ακριβώς από κάτω, υπάρχουν τα στοιχεία του συμβολαίου σας με την ΔΕΗ, ενώ αναγράφεται η χρονική περίοδος κατανάλωσης και η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε.

Βρισκόμαστε ακόμα στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού και εστιάζουμε το βλέμμα μας στην θέση 3, όπου μπορούμε να δούμε συνοπτικά όλες τις χρεώσεις, τις οποίες θα κληθούμε να πληρώσουμε. Αυτό είναι το δεύτερο πιο σημαντικό μέρος του λογαριασμού, καθώς το πιο σημαντικό είναι η αναλυτική παρουσιάση του λογαριασμού που βρίσκεται στην δεύτερη σελίδα. Εδώ βλέπουμε συνολικά για α) την χρεώση για την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας, β) τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που αφορούν στην καταναλωθείσα ενέργεια, γ) το ποσό που έχουμε πληρώσει στον προηγούμενο έναντι λογαριασμό, δ) διάφορες χρεώσεις/ πιστώσεις, ε) τον ΦΠΑ και τέλος στ) τις χρεώσεις που επιβαρυνόμαστε για τα δημοτικά τέλη και την ΕΡΤ. Η πρόσθεση όλων των παραπάνω, οδηγεί στο συνολικό ποσό πληρωμής που πρέπει να καταβάλουμε.

logariasmos_Page_2Γυρνώντας στην δεύτερη σελίδα, κοιτάζοντας πάνω αριστερά στην θέση 4, μπορούμε να δούμε τις ενδείξεις του μετρήτη μας, όπου αναγράφεται η πιο πρόσφατη ένδειξη αλλά και η αμέσως προηγούμενη. Από την διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στις 2 ενδείξεις, έχουμε την ποσότητα της ενέργειας που έχουμε καταναλώσει στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα και μετριέται σε κιλοβατώρες (kWh). Η πρώτη σειρά αφορά την κανονική τιμολόγηση ενώ η δεύτερη αφορά την κατανάλωση στην διάρκεια του «νυχτερινού» ρεύματος. Στον ίδιο πίνακα φαίνεται και η συμφωνημένη ισχύς της παροχής μας, που είναι 25 kVa.

Στην δεξιά πλευρά, στην θέση 5, γίνεται η ανάλυση του συνόλου του λογαριασμού.

1) Η χρέωση προμήθειας ρεύματος αποτελείται από την πάγια χρέωση του κανονικού αλλά και του νυχτερινού τιμολόγιου, προσαυξημένη από την χρεώση των κιλοβατόρων που καταναλώσαμε. Για κατανάλωση μέχρι 2000 kWh / τετράμηνο, η ΔΕΗ χρεώνει 0,0946€/kWh, ενώ για μεγαλύτερες καταναλώσεις χρεώνει 0,10252€/ kWh στο σύνολο τους. Για το νυχτερινό η χρέωση είναι 0,06610€/ kWh.

Λεπτομέρειες για τις αναλυτικές χρεώσεις της ΔΕΗ μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://www.dei.gr/el/oikiakoi-pelates/timologia

2) Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις αφορούν:

  • α) στην χρήση του Δικτύου Μεταφοράς και της Διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας,
  • β) στις Υπηρεσίας Κοινής Ωφέλιας και τέλος
  • γ) στο ΕΤΜΕΑΡ, το οποίο είναι το ειδικό τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων, και προορίζεται για την ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας.

Οι παραπάνω χρεώσεις είναι ανάλογες της ποσότητας ηλεκτρικού ρεύματος που έχουμε καταναλώσει και προστίθενται στο συνολικό ποσό πληρωμής.

3) Στην συνέχεια υπάρχουν δύο χρεώσεις που εισπράττονται από την ΔΕΗ αλλά αποδίδονται στο Κράτος:

  • α) Ο ΕΦΚ (ειδικός φόρος κατανάλωσης) επιβλήθηκε το 2005, το χρεώνονται όλοι οι καταναλωτές και αντιστοιχεί σε 0,0022€/ kWh.
  • β) Το ειδικό Τέλος 5ο/οο που επιβαλλεται από το 1992 και αντιστοιχεί σε 0,0006€/ kWh στο σύνολο της κατανάλωσης.

4) Ο ΦΠΑ ακόμα είναι στο 13% και επιβάλλεται στο σύνολο των χρεώσεων, ακόμα και των ρυθμιζόμενων αλλά και του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) που είδαμε παραπάνω.

5) Τέλος, υπάρχουν δύο ακόμα χρεώσεις (τα δημοτικά τέλη και η χρέωση για την ΕΡΤ), οι οποίες είναι ανεξάρτητες από την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές, εισπράττονται από την ΔΕΗ αλλά αποδίδονται στον οικείο Δήμο του ακινήτου και στην ΕΡΤ.

Όπως καταλαβαίνετε ο λογαριασμός της ΔΕΗ περιλαμβάνει πολλές και διάφορες χρεώσεις που έχουν ως αποτέλεσμα το φούσκωμα του τελικού ποσού πληρωμής. Οι καταναλωτές (οικιακοί ή επιχειρηματίες) που είναι και αυτοπαραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας με το πρόγραμμα του Net Metering , γλυτώνουν αρκετές από τις παραπάνω χρεώσεις. Ο τελικός λογαριασμός της ΔΕΗ μπορεί να είναι μέχρι και 85% μικρότερος από τον σημερινό.


Νίκος Κόμης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, M.Sc., M.B.A., Ενεργειακός Επιθεωρητής
ΛΕΥΚΑΔΑ Ι. Μελλά 48 & Φιλαρμονικής 11Α, 26450-26360
ΑΘΗΝΑ Στεφάνου Στρέιτ 29 – Φιλοθέη, 210 6858449
www.ecotects.gr / ncomis@ecotects.gr