Αρχική Μόνιμες Στήλες Κατά Μάρκον Ανακύκλωση Οχημάτων

Ανακύκλωση Οχημάτων

car-dump-dt-

Γράφει και επιλέγει ο Μάρκος Νικητάκης.

Τι είναι τα Οχήματα μετά το Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Τα οχήματα (ΙΧ αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά) που είτε ο ιδιοκτήτης κρίνει ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσει άλλο είτε το ΚΤΕΟ ότι είναι ακατάλληλα για χρήση. Επίσης, είναι τα οχήματα τα οποία που εγκαταλείπονται από τον ιδιοκτήτη τους γιατί επιθυμεί να αποφύγει το κόστος των τελών κυκλοφορίας ή επειδή δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα παραλαβής ή εξαιτίας της ελλιπούς πληροφόρησης για το υπάρχον σύστημα. Οι ΟΤΑ έχουν την ευθύνη να συλλέγουν τα εγκαταλειμμένα οχήματα και να τα μεταφέρουν σε αδειοδοτημένες και εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις για τη διαχείρισή τους σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Όχήματα και Περιβάλλον

Τα οχήματα που είναι εγκαταλειμμένα μετατρέπονται συχνά σε σκουπιδότοπους, αποτελούν πηγή ρύπάνσης γιατί περιέχουν επικίνδυνα υλικά όπως είναι οι συσσωρευτές, δοχεία τοξικών υγρών, καύσιμα, λαδιά κινητήρα, υδραυλικά λάδια και άλλα επικίνδυνα υλικά. Αν οδηγηθούν στη χαλυβουργία, χωρίς προηγούμενη απορρύπανση και διαχωρισμό των διαφόρων υλικών, συμβάλλουν στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στην επιβάρυνση με επικίνδυνα υλικά των υπολειμμάτων (σκουριές, στάχτη) της ανακύκλωσης.

Τα εγκαταλειμμένα οχήματα καταλαμβάνουν χρήσιμό χώρο στην πόλη και επιβαρύνουν οικονομικά για τη μεταφορά τους ΟΤΑ.

Τα άχρηστα οχήματα περιέχουν σημαντικές ποσότητες χρήσιμων υλικών που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναεπιστρέψουν στην παραγωγική διαδικασία, συμβάλλοντας στην εξοικονόμησης πρώτων υλών και ενέργειας.

Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων

Η διαχείριση των οχημάτων μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους πρέπει να είναι σύμφωνη με το Προεδρικό Διάταγμα 116 (ΦΕΚ 81Α/05.03.04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους», σε εφαρμογή των νόμων 1650/86,  2939/2001 και εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/53/ΕΚ πρέπει να γίνεται εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους.

Οι παράγωγοι –εισαγωγείς οχημάτων και ανταλλακτικών είναι υπεύθυνοι για την διαχείρισή τους, μπορούν να δημιουργήσουν ατομικό σύστημα ή να συμμετέχουν σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Οι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται οικονομικά μόνο στην περίπτωση που από το παραδοτέο όχημα λείπουν βασικά κατασκευαστικά στοιχεία όπως ο κινητήρας ή περιέχουν απόβλητα. Το ΠΔ θέτει ως στόχο ότι μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015 η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση θα έχει φθάσει στο 85% κατά μέσο βάρος οχήματος και ανά έτος.

Απορρύπανση, Αξιοποίηση και Ανακύκλωση

Στα οχήματα μετά τη παράδοση τους σε εγκαταστάσεις συλλογής πρέπει να γίνεται:

  • Aπορρύπανση, ώστε να αφαιρούνται όλα τα υγρά, η μπαταρία και τα ελαστικά, τα οποία μεταφέρονται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις εναλλακτικής διαχείρισης
  • Aφαίρεση εμπορεύσιμων ανταλλακτικών προς πώληση κι  επαναχρησιμοποίηση
  • Aφαίρεση των μερών που περιέχουν μέταλλα ή άλλα υλικά προς ανακύκλωση
  • Συμπίεση, ώστε να μειωθεί ο όγκος τους, και να προωθηθούν στη χαλυβουργία για ανακύκλωση

Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν τα οχήματα τους σε εγκεκριμένα κέντρα συλλογής και επεξεργασίας και δεν επιβαρύνονται οικονομικά για την περαιτέρω διαχείριση τους. Με την παράδοση του οχήματος δίνεται στον πρώην κάτοχο του αυτοκίνητου βεβαίωση παραλαβής οχήματος και μετά από οκτώ μέρες λαμβάνει ταχυδρομικά ένα πιστοποιητικό καταστροφής που είναι απαραίτητο για την αποταξινόμηση του οχήματος. Για την παράδοση οχήματος πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είναι: η άδεια κυκλοφορίας, οι πινακίδες, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και σε περίπτωση που δεν είναι ο ιδιοκτήτης εξουσιοδότηση. Η παράδοση του οχήματος πρέπει να γίνεται μέχρι 16 Δεκεμβρίου κάθε έτους για να μην χρεώνονται τα τέλη κυκλοφορίας του επόμενου έτους.