Αρχική Μόνιμες Στήλες Μπρος-πίσω Καθρέπτου Μωρία

Καθρέπτου Μωρία

chess-mirror-king-pawn

Γράφει ο Ηλίας Τσάκαλος.

αφιερωμένο

Ενδεδυμένος   πλουσιοπαρόχως εν τη πενία  του ,
Χαρωπός ωστόσο
Και  αγνοών  του καθρέπτου  του
τους διαλογισμούς .
Ο εν διαρκή αναμονή Φαύλος .
Αυτός  όστις τον εχαίρετο
Η μάνα που τον  γέννησε !
Το ένδυμα , το κοινωνικώς  αποδεκτόν ,
Τον  ανύψωσαν  εις  ύψος
Και ο καθρέπτης πλέον  ίσα που έφτανε
τους αστραγάλους των ποδών του .

ΥΓ. Σ΄ αυτούς που αφιερώνεται  θα το καταλάβουν, αλλά δεν θα τολμήσουν να πουν κουβέντα.