Αρχική Πολιτισμός - Εκδηλώσεις Πολιτισμός - Εκδηλώσεις Εκλογοαπολογιστική συνέλευση Φίλων της Ι.Μ. Φανερωμένης

Εκλογοαπολογιστική συνέλευση Φίλων της Ι.Μ. Φανερωμένης

faneromeni

Ενημέρωση από το Σωματείο  Φίλων της Ι.Μ. Φανερωμένης  Λευκάδος.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΩΝ Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Σωματείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 10 παρ. 2 του καταστατικού , συγκαλεί Γενική Τακτική Συνέλευση Μελών την Κυριακή 03 – 03 – 2013 , και από ώρα 17.30 έως 2100 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού κέντρου του Δήμου Λευκάδας ( πρώην Δημαρχείο ) οδός Άγ.Σικελιανού & Σβορώνου με θέματα Ημερησίας Διατάξεως :
α) Έγκριση πεπραγμένων του παρελθόντος έτους
β) Έγκριση του ισολογισμού της παρελθούσης οικονομικής χρήσης
γ) Έγκριση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013, ως και
δ) την διενέργεια εκλογών δια την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής .

Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχουν σε αυτήν το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών του Σωματείου , σε περίπτωση δε μη απαρτίας , η Γενική Τακτική Συνέλευση θα διεξαχθεί , την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο την επόμενη Κυριακή 10η – 03 – 2013. ( Άρθρο 12 παρ.1 και 3 του καταστατικού).

Όσοι από τα μέλη του Σωματείου ,(που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα ) επιθυμούν να λάβουν μέρος στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής Επιτροπής , οφείλουν να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους στην Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο το αργότερο πέντε (05) ημέρες πριν την διενέργεια των εκλογών .

Τα μέλη μπορούν να τακτοποιήσουν την ετήσια συνδρομή τους ( 5 ΕΥΡΩ ) στον ίδιο χώρο πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης .
Η παρουσία των μελών του Σωματείου στην Γενική Τακτική Συνέλευση κρίνεται απαραίτητη.
Λευκάδα 09–02—2013
Ο
Πρόεδρος
Γεώργιος Β. Κοντομίχης