Αρχική Πολιτισμός - Εκδηλώσεις Πολιτισμός - Εκδηλώσεις Γενική Συνέλευση 2019 και Εκλογές στο Σωματείο «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ...

Γενική Συνέλευση 2019 και Εκλογές στο Σωματείο «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ»

Ο πρόεδρος τού Σωματείου μας, βάσει τών προβλεπομένων στο καταστατικό, συγκαλεί ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή την Κυριακή 17Φεβρουαρίου 2019και ώρα 5:00 μ.μ. στην αίθουσα τού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδος (οδός Σικελιανού & Σβορώνου)προς έγκριση:

  1. των πεπραγμένων τού παρελθόντος έτους,
  2. τού ισολογισμού τής παρελθούσης οικονομικής χρήσεως,
  3. τού προϋπολογισμού τού τρέχοντος οικονομικού έτους,

 

και στην συνέχεια την διενέργεια Εκλογών προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για την επόμενη τριετία,και προσκαλεί όλα τα μέλη να συμμετάσχουν σε αυτήν.

 

Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν στο Σωματείο από τις ανωτέρω θέσεις, το δηλώνουν μέχρι και την Τρίτη 12/2/19, πέντε (5) ημέρες πριν την διενέργεια των εκλογών στην Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου Αρχοντία Μιχαήλογλου (693 40 70 643).

 

Η Γενική συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία αν και εφόσον συμμετέχει τουλάχιστον το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών τού Σωματείου. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Τακτική Συνέλευση προσδιορίζεταιτην ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο στις 6:00 μ.μ.

 

Τα μέλη μπορούν να τακτοποιήσουν την ετήσια συνδρομή των 5 € στον ίδιο χώρο από τις 4:30 μ.μ.

Για το Δ.Σ. τού Σωματείου,

ο Πρόεδρος                                     η Γεν. Γραμματέας

 

 

Γεράσιμος Φωκάς                   Αρχοντία Μιχαήλογλου