Αρχική Top Stories Ευδείελος: Σε λειτουργία η προσωπική ιστοσελίδα της Χαράς Παπαδάτου – Γιαννοπούλου

Ευδείελος: Σε λειτουργία η προσωπική ιστοσελίδα της Χαράς Παπαδάτου – Γιαννοπούλου

Η Χαρά Παπαδάτου-Γιαννοπούλου κατάγεται από την Λευκάδα. Σπούδασε αρχι­τε­κτονική στο Τεχνικό Πα­νε­πι­στήμιο της Karlsruhe στην Γερμανία.

Εργάσθηκε στο ελεύ­­θερο επάγγελμα, κυρίως με την ιδιότητα της με­λε­­τήτριας δημοσίων έργων στον χώρο της Πολεοδομίας και Χωροταξίας.

Συγχρόνως ανέπτυξε και ευρύ­τε­ρα επι­στημονική και ερευνητική δραστηριότητα, ενώ ασχολήθηκε και με εκδόσεις πάνω σε θέματα αρχιτεκτονικής αλλά και άλλα.

Η ιστοσελίδα περιέχει το συγγραφικό έργο της Χ.Π.Γ., πού αφορά κυρίως την Λευκάδα και την Πάτρα, βίντεο από συμμετοχές σε συνέδρια και ημερίδες, άρθρα της που έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς σε εφημερίδες και περιοδικά αλλά και σε ιστοσελίδες, καθώς και άλλο εξαιρετικό υλικό.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορούν επίσης να βρουν ψηφιοποιημένο το έργο του μαθηματικού Ιωάννη Σπ. Παπαδάτου, πατέρα της κας Παπαδάτου, καθώς και του αδερφού της επίσης μαθηματικού, Σπυρίδων Ι. Παπαδάτου.

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα εδώ: https://charapapadatou.gr