Αρχική Top Stories Τέλος εποχής για τα δημοτικά ιχθυοτροφεία (ιβάρι) στην Λευκάδα

Τέλος εποχής για τα δημοτικά ιχθυοτροφεία (ιβάρι) στην Λευκάδα

Στο Υπερταμείο περνούν με απόφαση των δικαστηρίων σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Ελάχιστες πλέον οι ελπίδες  ν΄ανατραπεί η απόφαση στο ΣΤΕ.

Τα  Ιχθυοτροφεία Λευκάδας- αποτελούνται από δύο ιχθυοτροφεία

Το μεγάλο ιβάρι (Αυλίμων ή Αυλαίμων που είναι νεότερο και το μικρό ιβάρι (Παλιώνι). Τα αλιεύματα αυτών είναι  κέφαλοι, μυξινάρια, γάστροι , μαυράκια και μαυροκούνια. Από τους κέφαλους (μπάφες) παίρνουμε και το αυγό που μετά από επεξεργασία γίνεται αυγοτάραχο. Τσιπούρες, λαυράκια, σάλπες, σαργοί, σαργομύτες, κοτσομούρες, γλώσσες, σπάροι, γαρίδες , χέλια μουρμούρες και κάποια άλλα είδη σε μικροποσότητες.

Στα ιχθυοτροφεία είναι συνδιοκτήτης και ο δήμος Μεγανησίου με ποσοστό 6%. Τα τελευταία χρόνια η επιχείρηση ήταν ζημιωγόνα  με ευθύνη των εκάστοτε δημοτικών αρχών, οι οποίες στο πίσω μέρος του μυαλού τους είχαν την παραχώρηση τους σε ιδιώτες για παρόμοια ή άλλη χρήση.

Με την απόφαση 485/2016 το δημοτικό συμβούλιο Λευκάδας αποφάσισε:

Τη  μετατροπή της Λιμνοθάλασσας  Παλαιό σε  σε Ιχθυοτροφικό – Οικοτουριστικό Πάρκο και την εκμίσθωση του Αυλαίμωνα.

Η απόφαση σήμανε συναγερμό στην  ΕΤΑΔ ΑΕ και μέσω της Κτηματικής Υπηρεσίας κινήθηκε ενάντια στα σχέδια του δήμου διεκδικώντας την ιδιοκτησία των ιχθυοτροφείων και τελικά όλα δείχνουν πως την κερδίζει.

Δείτε περισσότερα [εδώ]