Αρχική Uncategorized Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου στα πλαίσια του προγράμματος ΙΝΤΕRREG VA Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 «Craft Lab»

Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου στα πλαίσια του προγράμματος ΙΝΤΕRREG VA Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 «Craft Lab»

epimelitirio logo

 

 

 

To Επιμελητήριο Λευκάδας συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα INTERREG VA Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 «Craft Lab», στον Άξονα 1- Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα και έχει ως στόχο την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στον τομέα της χειροτεχνίας και ειδικότερα στους τομείς της κεραμικής, του ψηφιδωτού και του υφαντού.

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της Μελέτης «Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των επιλεχθέντων στο πλαίσιο του έργου κλάδων χειροτεχνίας (του πηλού/ κεραμικής, του μωσαϊκού/ ψηφιδωτού και των υφασμάτων/ υφαντών/ κεντήματος» (Πακέτο Εργασίας 3 έργου CRAFT LAB).

 

Ο φορέας απευθύνει πρόσκληση στις επιχειρήσεις-μέλη του που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς να το συμπληρώσουν:

 1. Χειροτέχνες υφαντών και συναφών υλικών
 2. Αγγειοπλάστες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
 3. Επιγραφοποιοί, ζωγράφοι διακοσμήσεων, και χαράκτες
 4. Επιχειρήσεις με σχετική με τα παραπάνω προϊόντα εμπορική δραστηριότητα

Βρείτε το ερωτηματολόγιο εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι η 11η Νοεμβρίου 2018 και μπορείτε να το  αποστείλετε στο info.lefkadachamber@gmail.com

H συμμετοχή σας είναι πολύ σημαντική.

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας.

 

 

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος

Σκιαδαρέσης Σωτήρης

 

 Ερωτηματολόγιο CRAFT LAB

 

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της Μελέτης «Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των επιλεχθέντων στο πλαίσιο του έργου κλάδων χειροτεχνίας (του πηλού/ κεραμικής, του μωσαϊκού/ ψηφιδωτού και των υφασμάτων/ υφαντών/ κεντήματος» (Πακέτο Εργασίας 3 έργου CRAFT LAB) με υπεύθυνο φορέα υλοποίησης την PremiumConsulting.Η βοήθεια των εμπλεκομένων φορέων διαμέσου των ανώνυμων ερωτηματολογίων, θεωρείται ιδιαίτερα μεγάλης σπουδαιότητας αφού αποτελούν άμεσα ενδιαφερόμενο φορέα του έργου. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας.

ΠαρουσίασηΕταίρων Έργου CraftLab:

Φορείς Υλοποίησης του Έργου «CRAFT LAB» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»

 • Pino Pascali Foundation (Ιταλία)
 • N.A. National Confederation of Crafts and small and medium-sized enterprises Bari (Ιταλία)
 • Puglia Region – Department of economic development, education, training and employment, (Ιταλία)
 • Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔΙΝ) (Ελλάδα)
 • Επιμελητήριο Λευκάδας
 • Συνδεδεμένος Εταίρος: Δημοτική Πινακοθήκη Κέρκυρας

ΑνάδοχοςΦορέαςΥλοποίησηςτουΠακέτουΕργασίας 3 είναιη Premium Consulting.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ημερομηνία __ / __ / 2018

Α. Γενικά ΣτοιχείαΕπιχείρησης και Εκτιμήσεις Ανάπτυξης Κλάδου

 1. Θέση στην επιχείρηση
□Ιδιοκτήτης/ Νόμιμος Εκπρόσωπος □Διευθυντής
□Υπάλληλος □Άλλο (Παρακαλώ προσδιορίστε)
 1. Φύλο
□ Άνδρας □ Γυναίκα
 1. Ηλικία
□ 18-24 □25-34 □35-44
□ 45-54 □ 55-64 □65+
 1. Έδρα επιχείρησης:
□ Λευκάδα □ Κεφαλονιά □ Κέρκυρα

5α. Διαθέτει η επιχείρησή σας υποκατάστημα(τα) στην Περιφέρεια Ιονίου;

□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ

5β. Αν ναι, προσδιορίστε που βρίσκεται το (τα) υποκατάστημα(τα)

□ Λευκάδα □ Κεφαλονιά □ Κέρκυρα
 1. Πεδίο Δραστηριότητας Επιχείρησης:
□ Υφαντά και Κέντημα □ Ψηφιδωτό □ Πηλός και Κεραμική
 1. Δραστηριότητες Επιχείρησης:
□ Παραγωγή / Κατασκευή Προϊόντων □ Εμπόριο Προϊόντων □ Και τα δύο
 1. Νομική Μορφή Επιχείρησης:
□ Ατομική Επιχείρηση □ Ο.Ε □ Ε.Ε
□ Ε.Π.Ε □ Α.Ε □ ΙΚΕ
□ Συνεταιρισμός □ Άλλο. Παρακαλώ προσδιορίστε:_______________________________________________
 1. Οικογενειακή επιχείρηση
□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ
 1. Έτος Έναρξης Δραστηριότητας επιχείρησης: ____________________________________________________________
 2. Ποιος ήταν ο κύκλος εργασιών της επιχείρησής σας (τζίρος) κατά το 2017;
□ < 10.000 € □ 10.001 – 20.000€ □ 20.001 – 30.000 €
□ 30.001 – 50.000€ □>50.001 – 150.000 € □>150.001
 1. Σε σχέση με το 2016, ο κύκλος εργασιών της επιχείρησής σας για το 2017:
□ Αυξήθηκε □ Παρέμεινε σταθερός □ Μειώθηκε □ Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ
 1. Σε σχέση με το 2016, ο κύκλος εργασιών του κλάδου σας για το 2017 εκτιμάτε ότι :
□ Αυξήθηκε □ Παρέμεινε σταθερός □ Μειώθηκε □ Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ

14α. Κατά το 2017 τα καθαρά αποτελέσματα της επιχείρησής σας ήταν θετικά:

□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ

14β. Αν ναι, τα καθαρά κέρδη της επιχείρησής σας σε σχέση με το 2016:

□ Αυξήθηκαν □ Παρέμειναν σταθερά □ Μειώθηκαν □ Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ
 1. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τα καθαρά κέρδη του κλάδου σας εκτιμάτε ότι:
□ Αυξήθηκαν □ Παρέμειναν σταθερά □ Μειώθηκαν □ Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ
 1. Ποιος είναι σήμερα ο αριθμός των απασχολουμένων στην επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένου και του ιδιοκτήτη);
□ 1 □ 2-5 □ 6-10 □ 11-50 □ 51-250

Β. Τρόπος Λειτουργίας Επιχείρησης και Προώθησης Προϊόντων

 1. Η επιχείρησή σας παρουσιάζει εξαγωγική δραστηριότητα:
□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ

2α. Η επιχείρησή σας διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό (παρακαλώ απαντήστε εφόσον έχετε παραγωγική δραστηριότητα):

□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ

2β. Αν ναι, παρακαλώ προσδιορίστε την κατάσταση του εξοπλισμού σας:

□ Παλαιωμένος □ Επαρκής □ Σύγχρονος

3α. Η επιχείρησή σας απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό:

□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ

3β. Αν ναι, παρακαλώ προσδιορίστε το είδος της εξειδίκευσης του προσωπικού σας:

□ Μέσω μακροχρόνιας απασχόλησης □ Μέσω κατάρτισης σε εξειδικευμένο εξοπλισμό
□ Μέσω κατάρτισης σε Η/Υ □ Άλλο (Παρακαλώ προσδιορίστε)
 1. Παρακαλώ επιλέξτε ποια από τα παρακάτω συστήματα/ διαδικασίες εφαρμόζετε/ διαθέτετε στην επιχείρησή σας:
ΝΑΙ ΟΧΙ
Σύστημα διασφάλισης ποιότητας παραγωγικής διαδικασίας
Εμπορικό σήμα
Ιστοσελίδα
Ηλεκτρονικές πωλήσεις / Συστήματα Παραγγελιών
Συστήματα αυτοματοποίησης στην παραγωγή
Οργανωμένη προβολή (σε επαγγελματικούς οδηγούς, μηχανές αναζήτησης κ.λπ.)
Διαδικασίες προστασίας του περιβάλλοντος κατά την παραγωγή
Άλλο (προσδιορίστε)

 

Γ. Ανάγκες Επιχείρησης

 1. Ποιες είναι οι βασικές ανάγκες που έχει η επιχείρησή σας σήμερα και για τις οποίες χρειάζεται υποστήριξη:
ΝΑΙ ΟΧΙ
Α. Κεφάλαιο και Εξοπλισμός
Επισκευή κτηριακών εγκαταστάσεων
Προμήθεια Νέου Εξειδικευμένου Εξοπλισμού
Αντικατάσταση Εξειδικευμένου Εξοπλισμού
Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής
Β. Προσωπικό
Ανάγκη Πρόσληψης Ειδικευμένου Προσωπικού
Κατάρτιση Υπάρχοντος Προσωπικού
Γ. Λειτουργία
Προώθηση πωλήσεων
Οργάνωση Λειτουργίας
Ρευστότητα – Χρηματοδότηση
Δικτύωση – Εξωστρέφεια – Εξαγωγές
Εισαγωγή/ανάπτυξη καινοτομίας
Δ. Άλλη κατηγορία υποστήριξης (Προσδιορίστε)
 

 

 1. Εφόσον χρειάζεστε υποστήριξη σε σχέση με την κατάρτιση του υπάρχοντος προσωπικού σας, παρακαλώ προσδιορίστε το αντικείμενο της κατάρτισης:
□ Στην τεχνική της εργασίας □ Σε εξειδικευμένο εξοπλισμό □Σε ηλεκτρονικά συστήματα/ λογισμικό
□ Σε πωλήσεις □ Σε ηλεκτρονικές πωλήσεις □ Άλλο (Παρακαλώ προσδιορίστε)

__________________________________

 1. Έχετε λάβει συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά την τελευταία τριετία:
□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ

 

Δ. Προβλήματα Επιχείρησης

 

 1. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η επιχείρηση:
ΝΑΙ ΟΧΙ
Έλλειψη Ανθρωπίνου δυναμικού
Χρέη προς Δημόσιο/ιδιώτες
Έλλειψη ρευστότητας
Ελλείψεις / Ακαταλληλότητα Εξοπλισμού
Γραφειοκρατία
Μειωμένη Πελατεία
Αυξημένος Ανταγωνισμός
Ελλιπής Προβολή/Επικοινωνιακή Πολιτική
Νομικά/Φοροτεχνικά
Μικρή αγορά/περιορισμένες ευκαιρίες
Προμηθευτές
Έλλειψη γνώσεων του χώρου
Προβλήματα Οργάνωσης/Διοίκησης
Κανένα πρόβλημα
Άλλο
ΔΓ/ΔΑ

 

Ε. Προτάσεις Βελτίωσης και Επίλυσης Προβλημάτων

 1. Πως πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί η επιχείρηση ως προς :

α. την Οικονομική της κατάσταση:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

β. την Λειτουργία της:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

ΣΤ. Σύνδεση έργου CRAFTLABμε τις επιχειρήσεις του κλάδου σας

 1. Στο πλαίσιο του έργου CRAFT LAB θα οργανωθούν και θα υλοποιηθούν εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών (κεραμικής και πηλού, μωσαϊκού/ ψηφιδωτού, και υφασμάτων/ υφαντών/ κεντήματος) με έμφαση σε νέους δυνητικούς επιχειρηματίες. Παρακαλώ εκφράστε την άποψή σας σχετικά με τις παρακάτω προτάσεις

 

  Σίγουρα όχι Μάλλον όχι Ίσως Μάλλον ναι Σίγουρα ναι
Θα συνεργαζόσασταν για την ανάπτυξη και τον καθορισμό του προγράμματος και του εκπαιδευτικού υλικού των εργαστηρίων;
Θα συνεργαζόσασταν για την υλοποίηση των εργαστηρίων;
Θα συνεργαζόσασταν επαγγελματικά με συμμετέχοντες του εργαστηρίου κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου;
Θα συνεργαζόσασταν επαγγελματικά με συμμετέχοντες του εργαστηρίου μετά τη λήξη του εργαστηρίου;
Πιστεύετε ότι η επιχείρησή σας θα ωφεληθεί από την διοργάνωση ανάλογων πρωτοβουλιών;
Πιστεύετε ότι ο κλάδος σας θα ωφεληθεί από την διοργάνωση ανάλογων πρωτοβουλιών;
Θα υποστηρίζατε τη λειτουργία των εργαστηρίων με άλλο τρόπο; Αν ναι, παρακαλώ προσδιορίστε τον τρόπο.

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________