Ακύρωση της φετινής «Festa del Canale».

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του ΜουσικοφιλολογικούΟμίλου«Ορφεύς1937»ενημερώνει για την ακύρωση της φετινής «FestadelCanale». Προκειμένου να αναβαθμιστεί η «FestadelCanale» και λόγω αντικειμενικών δυσκολιών (στενά χρονικά περιθώρια και οικονομικές...

Τελευταίες Ειδήσεις