Αρχική Μόνιμες Στήλες Ενέργεια και Οικονομία Φωτοβολταϊκά: Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων

Φωτοβολταϊκά: Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων

image001

Από τον Μάΐο του 2015 τέθηκε σε εφαρμογή ο θεσμός του Net Metering (αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας), ο οποίος δίνει την δυνατότητα στον καταναλωτή να παράγει ο ίδιος το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνει.

Με την εγκατάσταση στο κτίριο ενός φωτοβολταϊκού συστήματος, το οποίο διασυνδέεται με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ο καταναλωτής παράγει την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει χωρίς να χρειάζεται να δαπανηθούν επιπλέον χρήματα για την αγορά μέσων αποθήκευσης της ενέργειας, όπως είναι οι μπαταρίες. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο, ο καταναλωτής μειώνει έως και 80% τον λογαριασμό που πληρώνει στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας (στη ΔΕΗ δηλαδή).

Περισσότερες πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο του Net Metering, μπορείτε να βρείτε σε προηγούμενο άρθρο μας, Αυτοπαραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας, Τι ακριβώς είναι το Net Metering; , το οποίο εξηγεί λεπτομερώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σκοπός του παρόντος άρθρου, είναι η παρουσίαση πραγματικών παραδειγμάτων εφαρμογής του Net Metering, στα οποία καθίσταται προφανής η εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.

  1. Βιοτεχνική εταιρεία επεξεργασίας κρέατος στον Νομό Ιωαννίνων, καταναλώνει 36.000 κιλοβατώρες (kwh) κατ’ έτος. Η εταιρεία καταβάλει στην ΔΕΗ 0,21€ για κάθε μία kWh που καταναλώνει, άρα στο σύνολο του έτους, η μικρή βιοτεχνία πληρώνει το ποσό των 7.560 € στην ΔΕΗ. Με την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 26kW, το οποίο παράγει ετησίως 36.000 kWh (όσο ακριβώς χρειάζεται η επιχείρηση για να λειτουργήσει), η εταιρεία θα πληρώνει μόλις 1.800 € στην ΔΕΗ. Θα έχει μια ετήσια εξοικονόμηση 5.760€ και το όφελος της θα ξεπερνά το 75% κατ’ έτος. Λόγω και της επικείμενης διαχρονικής αύξησης στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, η επιχείρηση αναμένεται να αποσβέσει την επένδυση της στα φωτοβολταϊκά σε λιγότερο από 5 χρόνια. To προγράμμα του Net Metering έχει 25ετή διάρκεια, οπότε ο οφελούμενος θα έχει εξασφαλίσει πάρα πολύ χαμηλό κόστος ενέργειας για την απρόσκοπτη 25ετή λειτουργία της επιχείρησης του.

pinakas1

  1. Ξενοδοχειακό συγκρότημα επιπλωμένων διαμερισμάτων στον Νομό Λευκάδας, καταναλώνει ετησιώς 28.000 κιλοβατώρες και πληρώνει το ποσό των 5.880 € στην ΔΕΗ. Η ίδια επιχείρηση μετά την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 20kW, το οποίο παράγει 28.000 κιλοβατώρες ετησίως (όσο ακριβώς χρειάζεται η ξενοδοχειακή επιχείρηση), πληρώνει στην ΔΕΗ περίπου 1.200 € τον χρόνο. Έχει, ένα όφελος 4.680 € ετησιώς το οποίο αναλογεί σε εξοικονόμηση χρημάτων 80%.

pinakas2

  1. Επιχείρηση εστιατορίου στον Νομό Λευκάδας, πληρώνει 3.150 € κάθε χρόνο στην ΔΕΗ για τις 15.000 κιλοβατώρες που καταναλώνει. Μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 10 kW, καλείται να πληρώσει μόνο το ποσό των 850 € για κάθε χρόνο. Το όφελος που προκύπτει μετά την τοποθέτηση του συστήματος και της διασύνδεσης του στο δίκτυο, είναι 2.300 € κάθε χρόνο. Επειδή η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσει να αυξάνεται και στο μέλλον (όπως ήδη έχει γίνει μέχρι τώρα), το όφελος του καταναλωτή θα είναι πολλαπλάσιο στο άμεσο μέλλον.

pinakas3

Από τα παραπάνω παραδείγματα καταδεικνύεται το πραγματικό όφελος των καταναλωτών, οι οποίοι εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύστημα στο κτίριο τους με την μέθοδο της αυτοπαραγωγής (Net Metering). Το κόστος των φωτοβολταϊκών συστημάτων έχει μειωθεί σημαντικά στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια, γεγονός το οποίο τα καθιστά μία αποδοτική επένδυση, η απόσβεση της οποίας δεν ξεπερνά τα πέντε έτη.

Σημαντικός παράγοντας για την επένδυση σας, αποτελεί η επιλογή ενός έμπειρου μελετητή και εγκαταστάτη, διότι η ποιότητα της μελέτης και της εγκατάστασης μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την απόδοση και την οικονομική βιοσιμώτητα της επένδυσης. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό να μιλήσετε με περισσότερους από έναν επαγγελματίες – εγκαταστάτες, συζητώντας μαζί τους τις λεπτομέρειες και τις ιδιαιτερότητες του δικούς σας έργου.

Νίκος Κόμης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, M.Sc., M.B.A., Ενεργειακός Επιθεωρητής
Ι. Μελλά 48 & Φιλαρμονικής 11Α, 26450-26360