Αρχική Ειδήσεις Ανακοινώσεις Αποφάσεις της συνεδρίασης της 17ης Μαρτίου 2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας

Αποφάσεις της συνεδρίασης της 17ης Μαρτίου 2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στη συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου 2017, μεταξύ άλλων θεμάτων συζήτησε και αποφάσισε:

  • Την έγκριση διάθεσης ποσού 15.120 ευρώ για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στην Δημοτική Κοινότητα Καστού.
  • Την έγκριση διάθεσης ποσού 20.160 ευρώ για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στην Δημοτική Κοινότητα Καλάμου.
  • Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Μεγανησίου και την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ με τίτλο: «Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» για την υλοποίησης της πράξης: «Βελτίωση προσβασιμότητας και δικτύωση χώρων ενδιαφέροντος μέσω παλαιών μονοπατιών στο Μεγανήσι Λευκάδας»προϋπολογισμού 330.000,00 ευρώ.
  • Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Μεγανησίου και την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ με τίτλο: Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» για την υλοποίησης της πράξης: «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Μεγανησίου» προϋπολογισμού 430.000,00 ευρώ.
  • Την έγκριση διάθεσης ποσού 2.232 ευρώ για δράσεις τουριστικής προβολής του Δήμου Λευκάδας (καταχωρίσεις σε έντυπα).
  • Την επέκταση του δημοτικού δικτύου φωτισμού (Φ.Ο.Π.) στην Τ. Κ. Κατούνας.
  • Την πρόσληψη ναυαγοσωστών για κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών και αυτών με Γαλάζιες Σημαίες.

Από το Δήμο Λευκάδας