Αρχική Άλλες ειδήσεις Διαφορα Πρόταση για τις ιχθυοκαλλιέργειες

Πρόταση για τις ιχθυοκαλλιέργειες

ixthiokalliergeies

Ενημέρωση από το «Ιόνιο Αρχιπέλαγος».

ΙΟΝΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Στη συζήτηση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Λευκάδας (26-11-2011) το Ιόνιο Αρχιπέλαγος κατέθεσε την ακόλουθη πρόταση για τις ιχθυοκαλλιέργειες:

Με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας της ΠΙΝ, η εκπρόθεσμη εισαγωγή του θέματος του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού προς γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στέρησε την δυνατότητα από το όργανο αυτό να έχει αποφασιστική νομική παρέμβαση στο αρμόδιο Υπουργείο ΠΕΚΑ.

Από το άλλο μέρος η δικαστική προσφυγή που προτάθηκε ως κατάλληλη κίνηση από πλευράς ΠΙΝ και η οποία ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, δεν πρόκειται να έχει βέβαιο και άμεσο αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό το ΙΟΝΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ πρότεινε από την αρχή την σύνταξη επιστημονικά τεκμηριωμένης έκθεσης από ομάδα επιστημόνων και των τεσσάρων περιφερειακών ενοτήτων της ΠΙΝ ώστε με ΕΝΙΑΙΑ κριτήρια να υπάρξει αντιπρόταση προς το υπουργείο σε σύντομο διάστημα δύο μηνών. Πρότεινε δηλαδή να ζητηθεί η τροποποίηση και βελτίωση της ΚΥΑ για το χωροταξικό των ιχθυοκαλλιεργειών -στο μέρος που αφορά την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων- με έκθεση η οποία θα βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της δραστηριότητας αυτής σε σχέση με την συνολική αλιευτική πολιτική (υδατοκαλλιέργειες, παράκτια αλιεία, αλιεία ανοικτής θαλάσσης, ιχθυοτροφεία κλπ) αλλά και με την προστασία του περιβάλλοντος και την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική (ΟΘΠ).

Έτσι θα υπάρχει και θετική αντιμετώπιση με αντιπροτάσεις και όχι μόνο αρνητική στάση και διαμαρτυρία που είναι μεν χρήσιμη αλλά δεν λύνει από μόνη της το πρόβλημα της χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης, δηλαδή ΑΝ πρέπει να υπάρχουν και ΠΟΥ ιχθυοκαλλιέργειες στο Ϊόνιο και ΠΩΣ να λειτουργούν.

Επίσης η πρόταση αυτή θα είναι χρήσιμη και για την φάση εξειδίκευσης της όποιας ΚΥΑ και την εφαρμογή η οποία θα γίνει με άλλες κανονιστικές ρυθμίσεις που θα είναι πιο λεπτομερείς χωροταξικά και πιο δεσμευτικές νομικά.