Αρχική Ειδήσεις Επικαιρότητα Να κλείσει η Gregolio στην Βασιλική

Να κλείσει η Gregolio στην Βασιλική

pyrinailourgeio

Ομόφωνα η απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Σε προημερησίας θέμα που τέθηκε για το θέμα στο συμβούλιο κι έπειτα από τοποθετήσεις παρεμβάσεις τόσο κατοίκων , όσο και περιφερειακών συμβούλων , το περιφερειακό συμβούλιο Ιονίων Νήσων αποφάσισε σήμερα ομόφωνα να ζητήσει την διακοπή λειτουργίας του συγκεκριμένου εργοστασίου από τον Περιφερειάρχη Σπυρίδωνα Σπύρου λόγω μη συμμόρφωσης της εταιρείας προς την τήρηση των περιβαντολλογικών όρων λειτουργίας της , έπειτα και από την πάροδο πίστωσης χρόνου ενός έτους που είχαν δοθεί για την συμμόρφωσή της ως προς αυτούς.

Ειδική μνεία έκανε ο Γιώργος Καλούδης, επικεφαλής της Επτανησιακής Αναγέννησης, στην μέριμνα που πρέπει να υπάρξει για τους εργαζόμενους σε ειδικά προγράμματα επανένταξής τους στο ενεργό εργατικό δυναμικό της χώρας με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Πηγή : Meganisi News