Αρχική Ειδήσεις Ανακοινώσεις Η ΔΕΠΟΚΑΛ ζητά Παιδίατρο ως εξωτερικό συνεργάτη

Η ΔΕΠΟΚΑΛ ζητά Παιδίατρο ως εξωτερικό συνεργάτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ανακοινώνεται ότι η Κοινωφελής ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για το Παιδικό και Βρεφικό Σταθμό που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, προτίθεται να απασχολήσει ένα άτομα ως εξωτερικό συνεργάτη με ειδικότητα Παιδιάτρου.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31/8/2018 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχιση του προγράμματος.

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση με βιογραφικό και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Λευκάδας (κα Αγγέλου Όλγα).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ

  1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής
  2. Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
  3. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας
  4. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου
  5. Προηγούμενη και βεβαιωμένη προϋπηρεσία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ η δυνατότητα έκδοσης Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών από τον εξωτερικό συνεργάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2645 3 60517 (κα. Αγγέλου – ΔΕΠΟΚΑΛ)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 19 Μαρτίου 2018.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ