Αρχική Top Stories ΟΑΕΔ: Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 187 ευρώ

ΟΑΕΔ: Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 187 ευρώ

Ειδικό βοήθημα, ύψους 187 ευρώ, θα χορηγήσει ο ΟΑΕΔ σε ασφαλισμένους, που  παραμένουν άνεργοι κατά την ημερομηνία καταβολής του βοηθήματος, με την

προϋπόθεση όπως ανεφέρει  το  aftodioikisi.gr , ότι παρέμειναν άνεργοι επί ένα μήνα μετά την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ).Το επίδομα δεν μπορούν να λάβουν οι δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης.

Οι προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις  για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος, είναι οι ασφαλισμένοι:
-να παραμένουν άνεργοι επί ένα μήνα μετά την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας
-το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος. Για το έτος 2018 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 11.445,34 €.
-να μην υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον ΟΑΕΔ, είτε ηλεκτρονικά (μέσω του e-services) είτε μέσω των ΚΕΠ.

Τα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
-Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.
-Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
-Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.