Αρχική Top Stories Τι αλλάζει από 01/01/2019 στις ασφαλιστικές εισφορές

Τι αλλάζει από 01/01/2019 στις ασφαλιστικές εισφορές

verginis-xenofon

Ο κ. Ξενοφώντας  Βεργίνης , δίνει όλες τις απαντήσεις

Με αφορμή τροποποιήσεων σε ασφαλιστικές εισφορές  ρωτήσαμε τον κ. Ξενοφώντα  Βεργίνη και έχουμε τις κατωτέρω απαντήσεις :

1)Έχει γραφεί ότι θα υπάρξει μείωση ασφαλιστικών εισφορών  για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες . Τι έχει προκύψει ως σήμερα;

Το άρθρο 39 του Ν. 4387/2016 του Νόμου Κατρούγκαλου έχει τροποποιηθεί και προβλέπεται , σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη ότι  το ποσοστό  της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για το κλάδο της κύριας σύνταξης των ασφαλισμένων που προέρχονται από τον πρώην  ΟΑΕΕ  και τον πρώην ΕΤΑΑ (άνω πενταετίας)  μειώνεται από 01/01/ 2019 σε ποσοστό 13,33%  αντί  του αρχικού ποσού που είχε αναφερθεί 20%. Το ποσοστό αυτό  θα υπολογίζεται επί του μηνιαίου εισοδήματός τους , όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογικό αποτέλεσμα που προκύπτει  από την άσκηση δραστηριότητάς τους,  κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος,  με την επιφύλαξη της υποχρεωτικής ελάχιστης  μηνιαίας εισφοράς. 

     Σύμφωνα με την  προτεινόμενη διάταξη  η υποχρεωτική ελάχιστη μηνιαία εισφορά για το κλάδο κύριας σύνταξης των ασφαλισμένων που ανέφερα  δεν μπορεί  να υπολείπεται  του ποσού που αντιστοιχεί  σε ποσοστό 20%  επί του κατωτάτου βασικού μισθού  άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

2)Ακούμε για  εκπτώσεις ασφαλιστικών εισφορών  από την ανεξάρτητη αρχή  Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μπορείτε να μας δώσετε κάποια διευκρίνηση;

Οι ασφαλιστικές εισφορές  κύριας επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, όπως γνωρίζουμε, εκπίπτουν  (αφαιρούνται) από τα ακαθάριστα έσοδα  της επιχείρησης.  Όμως , αυτό μπορεί να γίνει,  εφόσον οι ασφαλιστικές εισφορές καταβληθούν, κατά το χρόνο που επιβαρύνουν ταμειακά την επιχείρηση. Αυτό διευκρινίζει  σε απόφασή του  ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής   (ΠΟΛ. 1219/2019)που δημοσιεύτηκε  στις 4 Δεκεμβρίου  2018. Είναι μια ερμηνευτική διάταξη που αναφέρεται  σχετικά με το χρόνο έκπτωσης της δαπάνης ασφαλιστικών εισφορών  από μη μισθωτούς.  Επαναλαμβάνω ότι στην εγκύκλιο διευκρινίζεται  ότι η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται σε ταμειακή βάση . Δηλαδή, κατά το χρόνο που οι ασφαλιστικές εισφορές επιβαρύνουν  ταμειακά την επιχείρηση.

3) Μήπως μπορείτε να μας πείτε αν άνοιξε η  ηλεκτρονική πλατφόρμα για διαγραφή των  ασφαλιστικών οφειλών (ΕΦΚΑ); 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ έχει ανοίξει  και ήδη δέχεται τις αιτήσεις διαγραφής παλαιών οφειλών . Η δυνατότητα διαγραφής  των ασφαλιστικών οφειλών ως  31/12/2016, παρέχεται με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4554/2018. Η διαγραφή γίνεται εφόσον υπάρχει  εύλογη αμφιβολία  ως προς  την  υπαγωγή στην ασφάλιση .

πηγή: Τα Νέα της Λευκάδας – έντυπη έκδοση