Αρχική Ειδήσεις Ανακοινώσεις Την Παρασκευή 27 Απρίλη η λήξη κατάθεσης αιτήσεων κατηγορίας Β στην παραλία...

Την Παρασκευή 27 Απρίλη η λήξη κατάθεσης αιτήσεων κατηγορίας Β στην παραλία της Βασιλικής

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 2056/23.03.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση τμημάτων των ακινήτων με ΑΒΚ 101, ΑΒΚ 102, ΑΒΚ 141 & ΑΒΚ 142 στη θέση Πόντη, στην παραλία της Βασιλικής του Ν. Λευκάδος, διοίκησης και διαχείρισης ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., η ημερομηνία λήξης κατάθεσης αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην κατηγορία Β΄, ορίζεται η 27 Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή.

Η σχετική Πρόσκληση με α.π. 2056/23.03.2018 βρίσκεται στον ιστότοπο
http://www.etasa.gr στην κατηγορία Δημοσιότητα Αποφάσεων – Ακίνητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210 3339 442
και 210 3339 618 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο
urbanlease@etasa.gr.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Τερζάκης
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ