Αρχική Ειδήσεις Ανακοινώσεις Ανακοίνωση Εκλογικής Επιτροπής Επιμελητηρίου Λευκάδας

Ανακοίνωση Εκλογικής Επιτροπής Επιμελητηρίου Λευκάδας

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λευκάδας  ανακοινώνει ότι οι Προσωρινοί Εκλογικοί Κατάλογοι  θα εκτεθούν στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λευκάδας , για τρεις (3) συνεχείς ημέρες και συγκεκριμένα στις 1, 2και 3 Νοεμβρίου 2017.

Στις 5, 6 και 7 Νοεμβρίου 2017 θα γίνονται δεκτές ενστάσεις κατά των Προσωρινών Εκλογικών Καταλόγων .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα γραφεία του Επιμελητηρίου Λευκάδας θα είναι ανοικτά και το Σάββατο 4/11/2017 και την Κυριακή 05/11/20117  ( κατά τις ώρες 8.30 π.μ – 15.00 πμ) για τις ανάγκες της έκθεσης των εκλογικών καταλόγων.

Λευκάδα, 23 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής
Άννα – Μαρία Χόρτη